> Strona główna > Varia > Chargierten Convent


Arkonia powstała na Politechnice w Rydze. Należy do grona korporacji bałtyckich i wiele, pielęgnowanych do dziś, zwyczajów oraz rozwiązań organizacyjnych (model ryski) tam właśnie bierze swój początek.

W Rydze społeczność akademicka jak i sposób jej zorganizowania podlegały zapisom "Powszechnego Comment Politechników". Akt ten, po raz pierwszy sformułowany w 1867 roku, określał m.in. zasady związane z działaniem instytucji samorządu studenckiego oraz z tworzeniem i funkcjonowaniem korporacji.

Najważniejszym organem samorządu studenckiego Politechniki Ryskiej było Koło Delegatów (Chargierten Convent, C!C!). Składało się ono z przedstawicieli korporacji, po trzech z każdej, którzy reprezentowali ogół studentów wobec władz uczelnianych i państwowych. Na czele Koła Delegatów stało Prezydium (prezes, wiceprezes, sekretarz), które obejmowała, na semestralne kadencje wedle starszeństwa, każda z korporacji członkowskich. C!C! miało władze m.in. zatwierdzać powstające korporacje (nim zatwierdziły je władze carskie), organizować święta uczelniane, występować w wspólnych sprawach studenckich. Koło Delegatów nie miało jednakże, wglądu w wewnętrzne sprawy korporacji.

Zatwierdzenie założenia korporacji i zyskanie tym samym reprezentacji na uczelni, nie było sprawą prostą. Początkowo dla stowarzyszeń polskich, potem szczególnie dla estońskich i łotewskich (Selonia czekała na przyjęcie do C!C! 17 lat!). Od roku akademickiego 1907/1908 w skład Koło Delegatów wchodziło dziewięć korporacji: trzy niemieckie, dwie polskie, jedna rosyjska, dwie łotewskie oraz jedna estońska.


Fraternitas Baltica

Korporacja niemiecka
Założona: 13 listopada 1865, Ryga
Barwy: jasnozielona - złota - czerwona
Status: nieaktywna

Concordia Rigensis

Korporacja niemiecka
Założona: 29 listopada 1869, Ryga
Barwy: granatowa - złota - czerwona
Status: aktywna, Hamburg

Rubonia

Korporacja niemiecka
Założona: 6 maja 1875, Ryga
Barwy: niebieska - czarna - biała
Status: nieaktywna

Arkonia

Korporacja polska
Założona: 9 maja 1879, Ryga
Barwy: granatowa - biała - zielona
Dewiza: Veritate ac Labore (Prawdą a Pracą)
Status: aktywna, Warszawa

Fraternitas Arctica

Korporacja rosyjska
Założona: 7 listopada 1880, Ryga
Barwy: złota - czarna - czerwona
Dewiza: Рцы слово твердо
Status: aktywna, Ryga

Selonia

Korporacja łotewska
Założona: 24 listopada 1880, Ryga
Barwy: zielona - biała - czerwona
Dewiza: Virtute et Fide (Wiernością i męstwem)
Status: aktywna, Ryga

Welecja

Korporacja polska
Założona: 26 października 1883, Ryga
Barwy: zielona - srebrna - niebieska
Dewiza: Viribus unitis - suum cuique
(Wspólnymi siłami każdemu co mu się należy)
Status: aktywna, Warszawa

Vironia

Korporacja estońska
Założona: 26 listopada 1900, Ryga
Barwy: fioletowa - czarna - biała
Dewiza: Ühisus, kindlus, ausus! (Jedność, Siła, Honor!)
Status: aktywna, Tartu, Talin

Talavia

Korporacja łotewska
Założona: 14 grudnia 1900, Ryga
Barwy: biała - zielona - złota
Dewiza: Roku rokā; Darbs ceļ vīru
Status: aktywna, Ryga