> Strona główna > Album Academicum > Lista strat
Zajdenbajtel Maksymilian

(c. 1887)

Zginął w Getcie warszawskim.

 

Brzozowski Stanisław

(c. 1890)

Wywieziony z Litwy w 1941 r. Zmarł w Związku Sowieckim.

 

Gutowski Paweł

(c. 1892)

Roztrzelany przez Niemców w 1940 r. we własnym majątku.

 

Janicki Stanisław

(c. 1892)

Zginął podczas bombardowania Warszawy w 1939 r.

 

Radziwiłł Konstanty

(c. 1894)

Wywieziony z Litwy, zginął w 1944 r. na Wschodzie.

 

Bronikowski-Oppeln Maurycy

(c. 1896)

Rozstrzelany przez Gestapo w 1940 r. w Brześciu nad Bugiem.

 

Andrycz Tomasz Czesław

(c. 1900)

Rozstrzelany przez Gestapo w 1941 r. w Warszawie.

 

Wańkowicz Stanisław

(c. 1903)

Rozstrzelany przez Gestapo w 1943 r. w majątku Zbydniów.

 

Dziedziul Alfred

(c. 1904)

Rozstrzelany przez Niemców w 1939 r. na Pomorzu.

 

Butrym Bohdan

(c. 1908)

Wywieziony z Litwy w 1941 r. Zmarł w Związku Sowieckim.

 

Hauke-Bosak Karol

(c. 1909)

Zginął w Katyniu.

 

Sumowski Aleksander

(c. 1909)

Zginął w czasie łapanki w 1941 r.

 

Plater-Zyberk Konstanty

(c. 1910)

Wywieziony z Litwy, zginął na Wschodzie.

 

Plater-Zyberk Stefan

(c. 1912)

Rozstrzelany przez Gestapo w 1943 r.

 

Tarasin Zygmunt

(c. 1912)

Zmarł w niewoli niemieckiej w 1943 r. Pochowany pod Lubeką.

 

Białowiejski Maksymilian

(c. 1918)

Zginął w Katyniu.

 

Dobrowolski Czesław

(c. 1918)

Zginął w Katyniu.

 

Frankowski Wacław

(c. 1918)

Zginął w Katyniu.

 

Lypaczewski Tadeusz

(c. 1918)

Więzień obozu koncentracyjnego. Zginął na Wale Reńskim w 1944 r.

 

Temler Karol

(c. 1918)

Zginął w 1941 r. na Wschodzie.

 

Sokołowski Ludwik

(c. 1920)

Zginął w Oświęcimiu w 1940 r.

 

Wędrowski Tadeusz

(c. 1920)

Zginął w Katyniu.

 

Zasztowt Marian

(c. 1920)

Poległ w 1939 r. w obronie Oksywia.

 

Żerański Bohdan

(c. 1920)

Rozstrzelany w Powstaniu Warszawskim w 1944 r.

 

Gabszewicz Władysław

(c. 1921)

Więzień obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i w Belsen, zatopiony pod Lubeką w 1945 r. na statku "Cap Arcona".

 

Przewłocki Kiejstut

(c. 1921)

Zginął w 1944 r. na Wschodzie.

 

Pawłowski-Korwin Józef

(c. 1922)

Zamordowany w majątku Dzikuszki w 1943 r. przez bandę dywersantów.

 

Puzdrakiewicz Kazimierz

(c. 1922)

Zginął w Katyniu.

 

Domaniewski Jerzy

(c. 1923)

Rozstrzelany w Powstaniu Warszawskim w 1944 r.

 

Jacobson Stanisław

(c. 1923)

Zginął w Katyniu.

 

Linowski Włodzimierz

(c. 1923)

Zginął w Katyniu.

 

Neugebauer Kazimierz

(c. 1923)

Zginął w Katyniu.

 

Załęski Tadeusz

(c. 1924)

Zginął w Katyniu.

 

Bykowski-Jaxa Szczęsny

(c. 1925)

Zginął w Katyniu.

 

Narbutt-Dowgiałło Edward

(c. 1926)

Poległ w Powstaniu Warszawskim w 1944 r.

 

Załęski Jan

(c. 1926)

Poległ 1 sierpnia 1944 r., w Powstaniu Warszawskim.

 

Żaboklicki Jerzy

(c. 1926)

Zginął w Katyniu.

 

Adamowicz Eugeniusz

(c. 1927)

Zginął na Wschodzie w 1939 r.

 

Dziewanowski Stanisław

(c. 1927)

Poległ 26 września 1939 r. podczas oblężenia Modlina.

 

Wilski Tytus

(c. 1927)

Poległ na froncie w 1939 r. pod Wolą Gułowską.

 

Wróblewski Czesław

(c. 1927)

Zginął w Oświęcimiu w 1941 r.

 

Patocki Zbigniew

(c. 1928)

Zginął w Oświęcimiu w 1941 r.

 

Plocer Janusz

(c. 1928)

Zginął w Katyniu.

 

Dąbrowski Czesław

(c. 1929)

Rozstrzelany przez Gestapo w 1942 r. w Grodnie.

 

Grochowski Roman

(c. 1929)

Poległ w 1939 r. na froncie.

 

Hertz Stanisław

(c. 1929)

Zginął w Katyniu.

 

Kożuchowski Pius

(c. 1929)

Poległ w Powstaniu Warszawskim w 1944 r.

 

Mockus Zbigniew

(c. 1929)

Poległ na froncie w 1939 r.

 

Kijewski Stanisław

(c. 1931)

Zginął w Oświęcimiu w 1944 r.

 

Nowomiejski-Grot Adam

(c. 1931)

Poległ w Powstaniu Warszawskim w 1944 r.

 

Raczyński Adam

(c. 1931)

Ranny w 1939 r. Zmarł w szpitalu.

 

Hłasko Jan

(c. 1932)

Zginął w Powstaniu Warszawskim w 1944 r.

 

Jasieński Stefan

(c. 1932)

Cichociemny, pseudonimy "Alfa" i "Urban". Więzień Oświęcimia. Zginął w nieznanych okolicznościach.

 

Dłużewski Kazimierz

(c. 1933)

Aresztowany przez Niemców w majątku Pobyłkowo. Rozstrzelany przez Gestapo 13 listopada 1939 r. w Pułtusku.

 

Sulikowski Karol

(c. 1933)

Poległ na froncie w 1939 r.

 

Chmyzowski Tomasz

(c. 1934)

Ranny w 1939 r. Zmarł w szpitalu wojskowym.

 

Faszcz Andrzej

(c. 1934)

Poległ w 1940 r. na froncie we Francji.

 

Siestrzeńcewicz Czesław

(c. 1934)

Poległ na froncie w 1939 r. pod Piotrkowem.

 

Nowicki Michał

(c. 1935)

Zginął w Oświęcimiu w 1941r.

 

Kowalski Janusz

(c. 1936)

Poległ pod Rogowem w 1944 r.

 

Kurnatowski Gustaw

(c. 1936)

Rozstrzelany 21 lipca 1944 r. na Zamku w Lublinie.

 

Olszewski Roman

(c. 1936)

Poległ na froncie w 1939 r.

 

Demby Leszek

(c. 1937)

Poległ w Powstaniu Warszawskim 1 sierpnia 1944 r. w ataku na siedzibę Gestapo, w Al. Szucha (Zgrupowanie A.K. "Jeleń").

 

Kornecki Roman Eustachy

(c. 1937)

Poległ pod Jaktorowem w 1944 roku.

 

Sąchocki Andrzej

(c. 1938)

Zginął w Katyniu.

 

Krzemieniewski Eugeniusz

(c. 1944)

Poległ w Powstaniu Warszawskim w 1944 r.

 

Przedpełski Andrzej

(c. 1944)

Poległ w Powstaniu Warszawskim w 1944 r.

 

Wojciechowski Jerzy

(c. 1944)

Poległ w Powstaniu Warszawskim w 1944 r.

 

Wyganowski Wojciech

(c. 1944)

Poległ w Powstaniu Warszawskim w 1944 r.