> Strona główna > Czytelnia > Księgi pamiątkowe


Księgi pamiątkowe Arkonii to trzy jubileuszowe wydawnictwa opublikowane w 10, 50 i 100 rocznicę założenia naszego Stowarzyszenia. Idea Ksiąg jest tyleż prosta, co piękna. Przesiąknięte tradycją i rzadko spotykaną miłością dla własnego Stowarzyszania prezentują dzieje Arkonii oraz dorobek kilku arkońskich pokoleń na przestrzeni ponad stu lat.

Choć założenia autorów kolejnych Ksiąg Pamiątkowych były podobne, każda z nich pozostaje na swój sposób wyjątkowa. Od grafik, przez styl, w końcu i rozkład akcentów każda wiernie, acz odmiennie oddaje ówczesne położenie i kondycję Stowarzyszenia. Prezentują losy Arkonii, silnie splecione z historią Ojczyzny. Symbolicznym pozostaje fakt, iż tylko jedna z nich mogła być wydana w wolnej i suwerennej Ojczyźnie, a każda z nich ma innego arkońskiego wydawcę, kolejno Arkonię, Związek filistrów Arkoni oraz Koło Filistrów Arkonii na Obczyźnie.

więcej ››

„Wspomnienie o 10-cio letniej działalności korproacyi Arkonia” 1879-1889” (KP! 10) jest z wierzchu niewinną, radosną pamiątką. Dokumentem, który pieczętował proces krzepnięcia organizacji założonej przez studentów – Polaków na Politechnice w Rydze. Ideologia Arkonii, skrzętnie ukryta w obawie przed represjami władz carskich, drzemie wewnątrz jak gorąca lawa.

KP! 50 to już świadectwo dojrzałej i prężnej organizacji, która ma świadomość swej siły oraz związanych z nią powinności. Choć znajdziemy tu obszerną część- historyczno-sprawozdawczą, w pełni oddający okoliczności założenia i ideały Arkonii, to najbardziej „energiczna” z Ksiąg. Pamiątkowa, a przy tym mocno osadzona w teraźniejszości, myślami wybiega w przyszłość.

Powojenne zniewolenie, zakaz istnienia niezależnych ideowo od władz organizacji sprawia, iż Arkonia przez długie lata po wojnie nie może wznowić swej działalności. KP! 100 powstaje zatem w Londynie. Wysiłkiem zgromadzonych na obczyźnie i w Kraju filistrów stworzono dokument, z konieczności zwrócony bardziej ku przeszłości.

Obecnie, gdy Arkonia, od kilkunastu lat może swobodnie kształtować kolejne pokolenia Polaków pojawiają się myśli o stworzeniu kolejnej Księgi Pamiątkowej. Idea swobodnie dojrzewa. Wydarzenia ostatnich trzydziestu lat nabierają szlachetnej patyny. Dla tych, którzy przyjdą po nas porządkujemy i wzbogacamy archiwa. Codzienną pracą staramy się zaś pisać kolejne wersy ich przyszłego dzieła.


Księga 100-lecia Arkonii

Księga, pod wieloma względami wyjątkowa. Do emigracyjnego Londynu spływały materiały z kilkunastu miejsc na świecie. Z głębi serc oraz setek stron materiałów, tego strzępu materialnego dorobku Stowarzyszenia, który przetrwał katastrofę II wojny światowej, stworzono Księgę 100-lecia Arkonii. Kronika, tradycje i zwyczaje, wspomnienia, wrażenia i myśli. Budujące świadectwo, ale i nieformalny testament. Szczęśliwie przedwczesny...
W okresie wznawiania działalności przez Arkonię w Warszawie, w latach 80 i 90-tych, jedno z podstawowych źródeł informacji o ideałach, historii i tradycjach Arkonii.

„Księga Pamiątkowa
Stulecia Arkonii
1879 – 1979”
Koło Filistrów Arkonii na Obczyźnie
Londyn 1981

Księga 50-lecia Arkonii

Piękne, liczące niemal 400 stron wydawnictwo, podzielone zostało na trzy części: historyczno-sprawozdawczą, informacyjną oraz ewidencyjną. Księga Pamiątkowa zawiera m.in. szczegółową kronikę Stowarzyszenia, utwory fil. Józefa Koelichena oraz krótkie wspomnienia filistrów z okresu ryskiego. W części drugiej ujęto dokumenty i refleksje dotyczące bieżącej działalności Arkonii, Związku Filistrów, Koła Filistrowych oraz uwagi na temat stanu polskiego ruchu korporacyjnego.

„Księga Pamiątkowa „Arkonji””
1879 – 9/V – 1929”
Związek Filistrów „Arkonji”
Warszawa 1929

Księga 10-lecia Arkonii

Pierwsza Księga Pamiątkowa Arkonii. Zawiera refleksje nad ważniejszymi wydarzeniami pierwszej dekady Stowarzyszenia oraz relację z jubileuszu 10-lecia korporacji - wzbogaconą o liczne depesze i adresy nadesłane przez filistrów i przyjaciół Arkonii. Znajdziemy tu ponadto uzupełnienie i podsumowanie informacji publikowanych w sprawozdaniach z działalności w latach 1881-1889.

„Wspomnienie o 10-cio letniej
działalności korproacyi
"Arkonia" 1879 – 1889”
Arkonia
Ryga 1889