> Strona główna > Czytelnia > Księgi pamiątkowe > Księga 10-lecia


Wspomnienie o 10-cio letniej działalności korproacyi "Arkonia" 1879-1889


I - Założenie Arkonii
II - "Graliśmy i przegraliśmy"
III - "Krach" i geneza Welecji
IV - Komersz 10-cio lecia
V - Statystyka


Przedmowa

Książeczka niniejsza nie ma na celu odtworzyć historyę całkowitą Arkonii. Uskuteczniały to w swoim czasie rozsyłane rocznie sprawozdania. Ma to być natomiast wspomnieniem krótkiem, odzwierciedlającem w pamięci kolegów ważniejsze wypadki z życia Arkonii, uzupełnionem niektóremi statystecznemi uogólnieniami, o ile na wprowadzenie ich dziesięcioletni okres czasu dozwolił.

Kierownik wydawnictwa
Aleksander Rosset
Ryga 1889 i 1890