> Strona główna > Czytelnia > Biuletyn ArkońskiBiuletyn Arkoński to ukazujące się od 80 lat z przerwami, pismo kierowane głównie do Arkonów oraz członków i przyjaciół Rodziny Arkońskiej. Niestrudzenie pełni rolę łącznika między członkami Stowarzyszenia. Bez względu na wiek czy dzielące ich aktualnie odległości pozwala wymieniać poglądy, doświadczenia i często choćby symbolicznie uczestniczyć w życiu korporacji. Jak większość arkońskich instytucji przechodził naturalne ewolucje oraz zmiany wymuszone przez okoliczności zewnętrzne. Dziś, gdy środki komunikacji są o niebo sprawniejsze niż w czasach, gdy Biuletyn powstawał, prócz stałej części oficjalnej coraz większą rolę odgrywają w nim teksty sprawozdawcze, wspomnieniowe i opiniotwórcze.

więcej ››

Pierwszy numer Biuletynu ukazał się 1 grudnia 1929 roku. Jego inicjatorem i wydawcą był Zarząd Związku Filistrów Arkonji. Żywiono nadzieję, iż stanie się godnym naśladowcą wydawanych w czasach ryskich, (niestety nie ocalałych do czasów współczesnych) „Idealisty”, „Babina Odrodzonego”, „Zbioru Artykułów”. Głównym celem, który przed Biuletynem stawiano było:

„nawiązanie jeszcze bliższego kontaktu pomiędzy członkami drogiego nam Stowarzyszenia przez stałe informowanie Kolegów o działalności Związku Filistrów, życiu czynnej Korporacji, oraz rozwoju ruchu korporacyjnego.”

W tym celu założono, iż co najmniej dwukrotnie w ciągu roku (po każdym ogólnym zebraniu członków Związku) ukazywać się będzie biuletyn o planie zbliżonym do poniższego:

A. Część oficjalna, a w niej:

1) Sprawozdania i uchwały ogólnych zebrań.
2) Ważniejsze uchwały i komunikaty ZFA!.
3) Ważniejsze uchwały Koła Arkonji.
4) Komunikaty Zrzeszenia Organizacyj Filisterskich.
5) Zmiany osobowe.

B.Część nieoficjalna, w której znajdować się będą:

1) Wiadomości, dotyczące ruchu korporacyjnego.
2) Artykuły dyskusyjne na tematy korporacyjne.
3) Artykuły belletrystyczne, związane z życiem Korporacji.
4) Wolna trybuna (wnioski członków, notatki).
5) Ogłoszenia korporacyjne.

W latach 1929-1938, ukazało się 19 numerów Biuletynu, w tym jeden numer nadzwyczajny. Ich treść, zgodnie z zapowiedziami, wypełniają, ogłoszenia, wspomnienia i wiadomości z życia Arkonii, Związku Filistrów Arkonii oraz Koła Filistrowych Arkonii.

Prawdziwy rozkwit, jeśli można tak powiedzieć zważywszy na okoliczności, Biuletyn przeżywa w czasach powojennych. Arkoni zgromadzeni w Kole Filistrów na Obczyźnie począwszy od 1949 roku wydają Biuletyn, który oddał nieocenione usługi potrzymaniu łączności koleżeńskiej. Listy, artykuły i wspomnienia, pomimo trudności, zarówno finansowych jak i mobilizacyjnych wypełniały kolejne numery pisma. Skromny nakład 100 egzemplarzy rozsyłany jest po całym niemal świecie. Kilka egzemplarzy stale wędrowało po Kraju. Do 1982 wydano 31 numerów Biuletynu. Łącznie 1266! stron pełnego tekstu.

W 1998 r. zgodnie z decyzją Koła Arkonii podjęto reaktywację arkońskiego pisma. Pierwszy (II warszawski 33(52)) [1] numer, z „wstępniakiem” fil. Witolda Wilińskiego ukazał się w październiku 1998 r. W latach kolejnych, 1999-2002 naczelnym redaktorem Biuletynu Arkońskiego był fil. Bartłomiej Kachniarz. Stały, półroczny cykl wydawniczy, interesujące teksty filistrów, filistrowych i kolegów. Chwilę zajęło nim młodzi Arkonii otrząsnęli się po zmianie warty. Na kolejny numer trzeba było poczekać półtora roku. Do dziś, ukazałaby się 44(63) numery pisma. Już wkrótce, kolejny.1. Jak wspomniano powyżej, w latach 1929-1939 ukazało się 19 (stan wiedzy na 14 lutego 2009) Biuletynów Arkońskich wydanych przez ZFA! z siedzibą w Warszawie (I warszawskich). Koło Filistrów Arkonii na Obczyźnie rozpoczynając wydawanie Biuletynu „Koła” w roku 1949 r., zapewne ze względu na chęć symbolicznego podkreślenia losu swego, Stowarzyszenia oraz wydawnictwa rozpoczęła ponowne odliczanie od 1. W roku 1998, gdy wznawiano wydawanie Biuletynu w wolnej i suwerennej Polsce przyjęto, prócz oczywistej pomyłki w numeracji, za podstawę numeracje londyńską. Dziś, choć uczestnicy tych pamiętnych wydarzeń cieszą się dobrym zdrowiem, trudno ustalić czy było to zamierzone czy raczej omyłkowe. Kolejny (wiosna 2009) numer Biuletynu Arkońskiego nosić winien zatem numer 45(64).


Biuletyn Arkoński nr 44

Warszawa, marzec 2008. W numerze m.in.: Wspomnienie o fil. Romanie Sroczyńskim. – fil.fil. Gubrynowicz, Wiliński, Assanowicz, Arkon z Wężykiem – Wojciech Darkiewicz, Dorpat podbity – fil. Maciej Stanecki, Estońska korporacja Vironia. ››

Biuletyn Arkoński nr 43

Warszawa, luty 2005. W numerze m.in.: Z balu na bal - fil. Andrzej Szeptycki, Letni komersz Vironii - fil Łukasz Wojdyga, Francuski łącznik - fil. Maciej Stanecki, Wspomnienie o Olizarach - fil. Jan Olizar. ››

Biuletyn Arkoński nr 42

Warszawa, maj 2004. W numerze m.in.: Arkon w Europie... - fil. Maciej Stanecki, Kamieniec... - Łukasz Łepecki, Welet, Drobne różnice - fil. Ireneusz Kossakowski, Nie oddamy Rygi - fil. Bartłomiej Kachniarz. ››

Biuletyn Arkoński nr 41

Warszawa, grudzień 2002. W numerze m.in.: Zjechały się korporacje – B. Kachniarz i A. Wiejak, Dwie garście wspomnień z Podola – Sz. Kachniarz i K. Brywczyński, Po co Arkonii bal? - W. Dziomdziora, Spomiędzy regałów - T.Jadowski. ››

Biuletyn Arkoński nr 40

Warszawa, maj 2002. W numerze m.in.: Z kwatery na kwaterę - fil. Andrzej Szeptycki, Qui pro quo - fil. Henryk Manteuffel Szoege Życie matki - Andrzej Ostromęcki, Polskie cnoty - fil. Wieńczysław Wagner. ››

Biuletyn Arkoński nr 39

Warszawa, grudzień 2001. W numerze m.in.: Kamieniec Arkoński - Bartłomiej Kachniarz, Gdy byłem prezesem Bratniaka - fil. Ryszard Manteuffel, Władysław Anders - fil. Adam Tokarski, Wśród kolegów z Arkonii - fil. Adam Ronikier. ››

Biuletyn Arkoński nr 38

Warszawa, maj 2001. W numerze m.in.: Złote gody – fil. Zbigniew Tyszka, Wspomnienie o filistrze prof. dr med. Janie Nielubowiczu – fil. Wojciech Nielubowicz, Przeciwko noblistom. Wspomnienia z Górnośląskiej – fil. Andrzej Szeptycki. ››

Biuletyn Arkoński nr 37

Warszawa, styczeń 2001. W numerze m.in.: Krótki Zarys Dziejów Arkonii w latach 1945-1990, cz.4 - fil. Roman Sroczyński, Rys biograficzny - Fil. Mirosław Ostromęcki, Wspomnienie o filistrze Józefie Gębickim – fil. Wojciech Nielubowicz. ››

Biuletyn Arkoński nr 36

Warszawa, kwiecień 2000. W numerze m.in.: Wspomnienia fil.fil. Marii Karnkowskiej, Bronisławy ("Zofii") Byukowej, Anny Leszczyłowskiej, Jadwigi Olizarowej. ››

Biuletyn Arkoński nr 35

Warszawa, grudzień 1999. W numerze m.in.: Krótki Zarys Dziejów Arkonii w latach 1945-1990, cz.3 - fil. Roman Sroczyński, Powrót do tradycji - fil. Łukasz Szumowski, O deklu - Bartłomiej Kachniarz. ››

Biuletyn Arkoński nr 34

Warszawa, maj 1999. W numerze m.in.: Krótki Zarys Dziejów Arkonii w latach 1945-1990, cz.2 - fil. Roman Sroczyński, Odrodzenie "młodej Arkonii" - fil. Andrzej Morstin, Kwatera na Wilczej - fil. Adam Tokarski. ››

Biuletyn Arkoński nr 33

Warszawa, październik 1998. W numerze m.in.: Krótki Zarys Dziejów Arkonii w latach 1945-1990, cz.1 - fil. Roman Sroczyński, Arkoni średniego pokolenia - fil. Zbigniew Tyszka, Bal Arkonji (wspomnienie sprzed 64lat!) – fil. Adam Tokarski. ››

Biuletyn Arkoński nr 32

Między emigracyjnym Londynem (1982), a suwerenną Warszawą (1998) przezorni Arkoni zostawili miejsce na biuletyn specjalny. Może jubileusz i perspektywa 150-lecia Arkonii pozwoli na właściwią ocenę tego polskiego, a zatem i arkońskiego intermezzo. ››