> Strona główna > Podstawy > Dokumenty Ideowe - wprowadzenie
Ideologia Arkonii została ujęta w kilku dokumentach. Każdy z nich powstał w innych okolicznościach. Każdy był odpowiedzią na inne problemy. Jednak w swej istocie wszystkie są właściwym dla danych czasów rozwinięciem arkońskiego zawołania Veritate ac Labore. Dlatego też nie jest tak, że ważna jest jedynie ostatnia, najnowsza deklaracja ideowa. Należy czytać ją w kontekście pozostałych, licząc od najstarszej. Dopiero wszystkie deklaracje czytane po kolei ukażą Arkonię dynamiczną, zdolną odpowiedzieć na wyzwania współczesności, a jednocześnie nigdy nie cofającą danego słowa.

Deklaracja Ideowa z 1995 - jest dokumentem najnowszym, ostatnim ogniwem arkońskiej ideologii. Na pierwszy plan wysuwa problemy dnia dzisiejszego, permisywizm i relatywizm. Odpowiada na nie przywiązaniem do Prawdy i Pracy oraz moralnych wartości kultury chrześcijańskiej.

Podanie Kozłowskiego z 1881 - to najstarszy dokument ideowy, z początkowego, ryskiego okresu istnienia Arkonii. Napisane przez Stefana Kozłowskiego, członka - założyciela naszej Korporacji ma na celu jasne określenie celów i obowiązków jej członków. Łączy romantyczny zapał z pracą u podstaw. Zakamuflowaniu uległy wszelkie odwołania do Polski i niepodległości, w obawie przed represjami władz carskich. Dokument ten był tajny aż do roku 1920.

Deklaracja Ideowa z 1921 - powstała w wolnej Polsce, wkrótce po odzyskaniu niepodległości. W trudnej, porozbiorowej sytuacji kładzie nacisk na odbudowę silnego i stabilnego państwa. Odbudowa Polski ma się odbyć na płaszczyźnie duchowej, politycznej i ekonomicznej.

Testament Arkonii z 1983 - pochodzi z ponurego okresu stanu wojennego, kiedy zdawało się, że wszystko już stracone, że komunizm będzie trwał bardzo długo i korporacji nie uda się już odrodzić. Krótki wykład całej naszej ideologii.