> Strona główna > Czytelnia > Sprawozdania ryskie > Sprawozdanie za 1885/6,1886/7,1887/8


SPRAWOZDANIE OGÓLNE
Z DZIAŁALNOŚCI KORPORACYI
„ARKONIA”
W RYDZE
za lata akademickie 1885/6,1886/7,1887/8.


Spis treści


1.  

Zebrania naukowe

2.  

Biblioteka i czytelnia

3.  

Zebrania

4.  

Fechtunek

5.  

Kasy

6.  

Kuchnia

7.  

Lokali majątek

8.  

Zebrania ogólne

9.  

Działalność Koła

10.  

Stosunki Stowarzyszenia
1. Zebrania naukowe


Urząd prezesa komisyi zebrań naukowych w ciągu sprawozdawczych sześciu półroczy piastował Rosset Aleksander; sekretarzami zaś byli:

Rok 1885/6

I Półrocze

Maliński Stefan
Potocki Władysław

II Półrocze

Maliński Stefan
Pomorski Józef

Rok 1886/7

I Półrocze

Plebański Michał
Pomorski Józef

II Półrocze

Brzozowski Bronisław
Pomorski Józef

Rok 1885/6

I Półrocze

Brzozowski Bronisław
Pomorski Józef

II Półrocze

Brzozowski Bronisław
Laurysiewicz Kazimierz

Zebrań naukowych odbyło się 36; z tych trzy poświęcone zostały pamięci Adama Mickiewicza, jedno pamięci braci Jana i Jędrzeja Śniadeckich, oraz jedno pamięci Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Na wieczorkach mickiewiczowskich odczytano następujące prace:

1) Fil. "Gostomskiego W. pt. „Konrad Wallenrod i jego stanowisko pośród dzieł Mickiewicza."
2) Tegoż pt. „Uwagi nad utworem, Pan Tadeusz”
3) Tegoż pt. „Dążenia filaretów w świetle współczesnych pojęć”.
4) Kol. Brzozowskiego Bronisława II-go pt. „Dziady Mickiewicza”.

Wieczorek, poświęcony pamięci br. Śniadeckich miał na porządku dziennym odczyty:

1) Kol. Plebańskiego Michała pt.: „"Wspomnienia o braciach Śniadeckich."
2) Kol. Starczewskiego Stanisława pt. „O powstawaniu światła.
3) Kol. Gniazdowskiego Damiana pt. „Wyspy i rafy koralowe i ich powstawanie podług najnowszych teoryj."

Zebranie naukowe, poświęcone pamięci J. I. Kraszewskiego, zajęły następujące prace piśmienne:

1) Kol. Brzozowskiego Bronisława II-go pt. „Życiorys J. L Kraszewskiego."
2) Kol. Zaleskiego Seweryna pt. „ „Morituri" i „Resurrecturi."
3) Kol. Rosseta Aleksandra pt. „O tendencyi powieści Kraszewskiego p. n. „Szalona."
4) Kol. Brzozowskiego Bronisława II-go pt.; „Poezye i powieści ludowe Kraszewskiego."

Porządek dzienny pozostałych zebrań naukowych wypełniały:

A. Następujące prace piśmienne:

a) Większe:

1) Kol. Horwatta Edwarda pt. „O Polesiu."
2) Kol. Morgulca Ignacego pt. „O stylach architektonicznych."
3) Tegoż pt. „O teatrach ze stanowiska sztuki architektonicznej."
4) Kol. Salmonowicza Karola pt. „O piśmie egipcyan."
5) Kol. Pomorskiego Józefa pt. „Kilka słów o Darwinie i jego teoryi."
6) Kol. Domańskiego Stanisława pt. .„O fizyologii uczuć i namiętności."
7) Fil. Gostomskiego Walerego pt. „„Król zamczyska" Goszczyńskiego."
8) Tegoż pt. „Żywot człowieka poczciwego" Reja."
9) Tegoż pt.,,O niektórych lirycznych utworach Jana Kochanowskiego."
10) Tegoż pt,: „O Skardze i jego kazaniach sejmowych,"
11) Tegoż pt. „ ,,Śluby panieńskie" Fredry."
12 i 13) Tegoż pt. „Józef Supiński, jako myśliciel i obywatel."
14) Tegoż pt.; „Pamiętniki Paska."
15) Tegoż pt. „Manzoni i jego dzieła."
16) Tegoż pt. „Tanhaeuser," Wagnera."
17) Kol. Sołtana Stanisława pt. „Laokoon Lessinga."
18) Kol. Starczewskiego Stanisława pt. „Teorye światła."
19) Kol. Leszczyńskiego Zygmunta pt. „Kredyt rolniczy."
20) Kol. Potopowicza Karola pt. „Wyjaśnienia uczonych o przyczynach potopu."
21) Kol. Rosseta Aleksandra pt. „Rzut oka na przemysł fa¬bryczny Królestwa Polskiego."
22) Tegoż pt. „O ruskim państwowym banku włościańskim,"
23) Kol. Brzozowskiego Bronisława II- go pt. „O ozonie."
24) Tegoż pt. „Listy Zygmunta Krasińskiego do Konstantego Gaszyńskiego."
25) Tegoż pt. „ „Lady Macbeth" Szekspira i „Beatriks Cenci" Słowackiego,"
26) Kol. Neumarka Hermana pt..„Konarski Stanisław, jako reformator szkół i działacz społeczny."
27) Kol. Zawidzkiego Jana pt.: „Heteryzm, jako najpierwotniejsza forma stosunków małżeńskich."
28) Kol. Langnera Edmunda pt: „Rzut oka na historyczny przebieg poglądów geologicznych."
29) Kol. Żukotyńskiego Michała pt. „Życie i działalność społeczna Juljana Ursyna Niemcewicza."
30) Kol. Gombrowicza Jana pt. „Postać Jana Kazimierza wśród wypadków jego panowania."
31) Kol. Winera Ignacego pt. „O węglu kamiennym."
32) Kol. Weila Karola pt.,: „Przedhistoryczny człowiek Europy."

b) Prace piśmienne-pomniejsze:

1) Kol. Malińskiego Stefana pt. „Co to jest wegetaryanizm?"
2) Kol. Brzozowskiego Bronisława II-go pt. „Jakie zachodzi podobieństwo i różnica pomiędzy „Konradem" Mickiewicza, „Faustem" Goethego i „Manfredem" Byrona."
3)Tegoż pt. „Jaki związek zachodzi między „Niedokończonym poematem," a „Nieboską komedyą." Krasińskiego."
4) Tegoż pt. „Kilka słów o towarzystwie historyczno-literackim w Paryżu."
5) Tegoż pt. „Kilka słów o Bogdanie Zaleskim,"
6) Tegoż pt. „Wspomnienie pośmiertne o księdzu Waleryanie Kalince."
7) Tegoż pt. „Wspomnienie pośmiertne o Wacławie Szymanowskim."
8) Tegoż pt. „Wspomnienie pośmiertne o Kazimierzu Kantaku."
9) Tegoż pt.; „Wspomnienie pośmiertne o Józefie Kasznicy."
10) Kol. Zawidzkiego Jana i Brzozowskiego Bronisława II-go: pt.: „Wspomnienie pośmiertne o profesorze Z. Wróbleskim
11) Kol. Sławińskiego Wacława pt. „Jaki związek zachodzi między organizmem i czynnościami umysłowemi?"
12) Kol. Leszczyńskiego Zygmunta pt. „Szkoły rolnicze w Polsce."
13) Kol. Dowgiałły Wojciecha pt. „W jaki sposób objaśniają zjawisko komet uczeni."
14) Kol. Rosseta Aleksandra pt. „Kartka z dziejów embryologii (prawo Baera)."
15) Kol. Koryckiego Karola pt. „O ile lepszym jest stan włościan obecnie, aniżeli lat temu sto i więcej."
16) Kol. Nelkena Aleksandra pt. „Czy Naruszewicz w swojej satyrze pt. „Chudy literat" dobrze odmalował epokę Poniatowskiego? "
17) Tegoż pt. „Czy zbyt tani kredyt zagraniczny jest szkodliwym?"
18) Kol. Szałowicza Zenobiusza pt.; „O koliszczyźnie."
19) Tegoż pt. „Wspomnienie pośmiertne o Leonardzie Sowińskim."
20) Kol. Narolskiego Bolesława pt. „O fosforescencyi."
21) Kol. Malinowskiego Władysława pt,: „O prawach, Brodźkich."
22) Kol. Gużewskiego Ludwika pt.: ,,Cel, jaki miał Cromwell, rozkazując zabić Karola I-go."
23) Kol. Mościckiego Władysława pt,; „Jaką szkodę przynosi ogółowi zbytek, a jaką skąpstwo jednostki i która szkoda jest większą."
24) Kol. Przystojeckiego Władysława pt.; „Czy pojęcie „zasługa" i „wina" mają w obecnych warunkach jakąkolwiek racyę bytu."
25) Kol. Pomorskiego Józefa pt. „O bakteryach."
26) Tegoż pt. „O żużlu Thomas'a,
27) Kol. Szmita Augusta pt. „O rachubie czasu."
28) Kol. Gebethnera Henryka pt. „Krótki rys rozwoju dru¬karstwa w Polsce. "

B. Pytania.

Pytań wrzucono do skrzynki ogółem 193. Na 115 pytań odpowiedziano w sposób zadawalający; dotyczyły one następujących gałęzi wiedzy:

1) Ekonomii i nauk społecznych - 24
2) Przyrodoznawstwa - 26
3) Językoznawstwa - 2
4) Literatury - 14
5) Historyi - 23
6) Techniki - 6
7) Filozofii - 20

Pozostałe pytania zostały, albo nieodpowiedzianemi, albo też odrzuconemi ze względu, iż treścią swoją nie nadawały się do omawiania na zebraniach naukowych. Kilkanaście wzięto do piśmiennej odpowiedzi; czytane z nich zamieściliśmy w dziale prac pomniejszych. W ogóle co do stanu zebrań naukowych w ciągu ubiegłych lat trzech zarówno pod względem liczby zebrań (36), jak i pod względem liczby odczytanych prac piśmiennych (71), spostrzedz się daje w stosunku do lat uprzednich pewien postęp, którego atoli nie należy zbytnio przeceniać. Jest on bowiem wytworem pojedynczych jednostek, może liczniejszych, ale bądź-co bądź nie ogółu, zdradzającego, jak i dawniej, względnie małe zainteresowanie się zebraniamispis treści ↑


2. Biblioteka i czytelnia


Urząd bibliotekarza w ciągu pierwszych pięciu półroczy pełnił Sławiński Wacław; w ostatniem Winer Ignacy. Zarząd uzupełniali następujący urzędnicy:

Rok 1885/6

I Półrocze

Baliński Jan
Leszczyński Zygmunt
Maliński Stefan

II Półrocze

Dowgiałło Wojciech
Leszczyński Zygmunt
Pomorski Józef

Rok 1886/7

I Półrocze

Baliński Jan
Brzozowski Bronisław II-gi
Dobrosławski Jan

II Półrocze

Laurysiewicz Kazimierz
Szałowicz Zenobjusz
Winer Ignacy

Rok 1887/8

I Półrocze

Laurysiewicz Kazimierz
Potopowicz Karol
Winer Ignacy

II Półrocze

Czaplicki Jan
Korson Witold
Potopowicz Karol

Przy otwarciu w I półroczu biblioteka liczyła 2635 tomów; z tych 2265 tomów w języku polskim. W ciągu 3-ch lat przybyło 612 tomów (nadto niewciągnięte do dnia 1 X 1888 r. do katalogu), w tej liczbie polskich książek 474, Przyrost powyższy rozkłada się na następujące działy:

1) Dział artystyczno-naukowy - 171
2) Dział filozoficzno-historyczny - 161
3) Dział matematyczno przyrodniczy - 96
4) Dział techniczno-gospodarski - 70
5) Dział czasopism - 114

W chwili zamknięcia, tj. dnia 10 X 1888 r., biblioteka posiadała 3247 tomów, z tych 2739 w języku polskim. Czytelnia otrzymywała czasopism 45, z tych polskich 42, niemieckich 2, ruskich 1.

Wyszczególniamy owe pisma:

1. Pisma codzienne.

** Dziennik Łódzki, ** Gazeta Polska, ** Gazeta Warszawska, * Kuryer Codzienny, ** Kuryer Warszawski, ** Słowo, ** Wiek, Rigasche Zeitung. Razem 8.

2. Pisma tygodniowe,

* Echo muzyczne i teatralne, ** Gazeta Rolnicza, Gazeta Świąteczna, Gospodarz. * Kłosy, * Kraj, ** Kuryer Rolniczy, *** Medycyna, * Prawda, * Przegląd Tygodniowy, ** Rola, * Tygodnik Ilustrowany, Tygodnik Powszechny, * Wędrowiec, Wszechświat, ** Rolnik i Hodowca, * Życie, * Głos, *** (Tytuł rosyjski – do uzupełnienia). Razem 20.

3. Pisma dwutygodniowe.

* Inżenierya i Budownictwo, ** Kronika rodzinna, * Niwa, * Ogrodnik Polski, ** Tellus, * Przegląd Pedagogiczny, *** Wiadomości farmaceutyczne, Rigasche Industrie-Zeitung, Wisła. Razem 9.

4. Pisma miesięczne,

Ateneum, * Biblioteka Warszawska, *** Czasopismo techniczne, Kosmos, * Przegląd Techniczny, Przewodnik Bibliograficzny, * Wiadomości Bibliograficzne, ** Zdrowie. Razem 8.

UWAGA. Pisma, oznaczone 3-ma gwiazdkami (***), otrzymywaliśmy bezpłatnie; oznaczone zaś 2-ma (**), za zwrot kosztów przesyłki; oznaczone 1-dną gwiazdką (*), po cenie zniżonej; za pozostałe uiszczano całkowitą należność. Nadto prenumerowano rozmaite wydawnictwa, jako to: „Bibliotekę najcelniejszych utworów." Boruckiego, „Ziemię kujawską”, „Słownik geograficzny”, ,,Encyklopedyę wychowawczą", „Pamiętnik fizjograficzny”, itd. itd.

Wykaz rozchodu i przychodu biblioteki i czytelni:

PRZYCHÓD


Saldo z II-go półrocza 1884/75
Z budżetu
Z kar i dobrowolnych datków
Z licytacji
Z różnych źródeł

Razem

Rs.
222,39
1130
210,89
304,55
500,67

2368,5

ROZCHÓD


Ostatnie raty p. M.Radeckiemu
Książki
Prenumerata pism
Oprawa
Różne wydatki

Razem

Rs.
410
1079,08
430,96
236,69
70

2253,73spis treści ↑


3. Zebrania


Komisyę zebrań towarzyskich składali:

w I-em półroczu: Lipiński Stanisław (prezes), Gebethner Wilhelm i Rychlewicz Józef;
w II-em półroczu: Potocki Władysław (prezes), Gebethner Wilhelm;
w III-em: Lipiński Stanisław (prezes), Domański Stanisław;
w IV-em: Lipiński Stanisław (prezes), Dobrowolski Kazimierz,
w V-em: Dobrowolski Kazimierz (prezes), Jachimowicz Jerzy i Domański Stanisław;
w VI-m: Domański Stanisław (prezes) i Sadowski Aleksander.

Zebrań towarzyskich odbyło się 13. Program ich wypełniały: przedstawienia amatorskie, na których odgrywano komedye Fredry: „Lita et Cie," „Przed śniadaniem" i „Podejrzana osoba; odczyt Brzozowskiego Bronisława II-go pt..: „Epizody z życia Szopena i Wieniawskiego;" p. Korczak (pseudonim) odczytał swój poemat pt. „Wiktor w domu obłąkanych." Nadto program zebrań towarzyskich uzupełniały śpiewy solowe i kwartetowe, skrzypce solo, fortepian solo, kwartety smyczkowe pod dyrekcyą Brzezińskiego Zygmunta oraz orkiestra pod dyrekcyą Domańskiego Stanisława. Jeden z wieczorków poświęcono pamięci Stanisława Moniuszki, na którym zapoznał Brzozowski Bronisław II-gi, w odczycie, z życiem i działalnością Moniuszki, Wydano na kupno nut, dekoracyj itp. Rs. 169,39.spis treści ↑


4. Fechtunek


Urząd mistrza fechtunku pełnili:

w I-em półroczu: Ursyn-Niemcewicz-Juljan, w II-iem: Gebethner Henryk, w III-iem: Morzycki Ziemowit, w IV, V i VI: Dobrowolski August.

Wydatki na fechtunek wyniosły Rs. 458 kop. 95spis treści ↑


5. Kasy:


Kliknij obrazek, aby powiększyćspis treści ↑


6. Kuchnia


Obowiązki kasjera pełnili:

w półroczu I-em Gebethner Wilhelm,
w II-em Chojnowski Bronisław,
w III-em Dobrowolski August,
w IV-em Weil Karol,
w V-em Potopowicz Karol,
w VI-em Manteuffel Henryk.

Cena obiadów wynosiła Rs. 10 miesięcznie. Stołowało się przeciętnie 50 osób, z tych 6 bezpłatnie i kilka za pół ceny.

Dochód kuchni w tym czasie wynosił
Rozchód
Dochód netto

19500 Rs. 14 kop.
18645 Rs. 98 kop.
854 Rs. 16 kop.

Przy końcu roku 1887/8 kuchnia była winna:

Kasie stypendyalnej
Kasie zapasowej
Dostawcom

Razem

Rs. 100,00
Rs. 146,25
Rs. 1230,89

Rs. 1477,14

Kuchni zaś byli winni:

Byli członkowie
Filistrzy
Członkowie czynni
Korporacya

Razem

Rs. 546,84
Rs. 11578
Rs. 1113,74
Rs. 56,48

Rs. 1832,84spis treści ↑


7. Lokali majątek


Urząd gospodarza piastowali:

w półroczu I-em - Dobrowolski Kazimierz,
w II-em - Dowgiałło Wojciech,
w III-em - Pomorski Józef,
w IV-em - Żukotyński Michał,
w V-em - Laurysiewicz Kazimierz,
w VI-em - Sadowski Aleksander.

Pomocnikami zaś byli:

w półroczu I-em - Leszczyński Zygmunt,
w II-em - Bohdanowicz Artur,
w III-em - Dobrowolski August,
w IV-em - Potopowicz Karol,
w V-em - Manteuffel Henryk,
w VI-em - Świątecki Kazimierz.

Majątek stowarzyszenia przedstawia się jak następuje:

Biblioteka i czytelnia
Sprzęty
Chorągwie, szarfy, etc.
Przybory fechtunkowe
Kasa zapasowa

Razem

Rs. 6000 kop. 00
Rs. 522 kop. 00
Rs. 1070 kop. 00
Rs. 464 kop. 00
Rs. 1681 kop. 11

Rs. 9737 kop. 11

Lokal stowarzyszenia znajdował się przy ulicy Weidendamm, m.11.

Opłata komornego wynosi Rs. 1000.spis treści ↑


8. Zebrania ogólne


Zebrań ogólnych odbyło się 10. Zajmowały się one ustanowieniem budżetów i przyjęciem sprawozdań z działalności stowarzyszenia. Oprócz tego zebranie ogólne w I-em półroczu 1887/8 roku obradowało nad sprawą pokrycia deficytu w kasie na bieżące wydatki, a jedno z zebrań następnego półrocza poświęcone było sprawie uzupełnienia funduszu, przeznaczonego na wydatki dziesięcioletniego Komerszu.spis treści ↑


9. Działalność Koła


Prezydium Koła stanowili:

I-e półrocze:

Prezes — Jarnuszkiewicz Stanisław
Wice-prezes — Bergson Ludwik
Sekretarz — Potocki Władysław

II-e półrocze:

Prezes — Bergson L. do 15-11, Potocki Władysław
Wice-prezes — Potocki Wł. do 15-H, Rosset Al
Sekretarz — Baliński Jan

III-e półrocze:

Prezes — Potocki Władysław,
Wice-prezes — Rosset Aleksander
Sekretarz — Dowgiałło Wojciech

IV-e półrocze:

Prezes— Rosset Aleksander
Wice-prezes — Pomorski Józef
Sekretarz— Dowgiałło Wojciech

V-e półrocze:

Prezes — Starczewski Stanisław
Wice-prezes — Pomorski Józef
Sekretarz — Dowgiałło Wojciech

VI-e półrocze:

Prezes — Rosset Aleksander
Wice-prezes — Dowgiałło Wojciech
Sekretarz — Żukotyński Michał

Koło odbyło w ciągu ubiegłych 3-ch lat 27 zwyczajnych i 85 nadzwyczajnych posiedzeń. Przyjęto do koła 44, do Stowarzyszania zaś 75 nowych członków.

Ważniejsze postanowienia, powzięte przez Koło są następujące:

a) Biorący pożyczkę z jednej z kas Stowarzyszenia, przedstawia na każde rs. 5 pożyczki poręczyciela, przyczem poręczycielem nie może być stypendyat Arkonii. Poręczyciele w tydzień po upływie terminu winni dług spłacić. Udzieloną pożyczkę wypłaca kasjer w miarę przedstawienia poręczycieli.
b) Terminy, stawiane przez S. F. i K. K., mają równe znaczenie z terminami S. S.
c) Procenty od wszelkich pożyczek płacą się z dołu i są obliczane od 1-go i 15-go każdego miesiąca.
d) Fundusze kasy stypendyalnej mogą być pożyczane tylko czynnym członkom Stowarzyszenia.
e) Zniesiono postanowienia:

1) w kasie stypendyalnej powinno być do rozporządzenia rs. 1000 gotówką i
2) koło może zatrzymać z funduszów kasy stypend, w stowarzyszeniu sumę 10 razy większą niż liczba członków Arkonii.

W zamian ustanowiono, iż w kasie stypend, ma być zatrzymaną suma rs. 500, z której koło może udzielać pożyczki. Dotychczasowe zaś dziesięciorublowe pożyczki w kasie stypend mają być spłacone miesięcznemi, rublowemi ratami.

f) Pożyczka, udzielona koledze z kas stowarzyszenia, nie może przewyższać 70 rs.
g) Składka filisterska wpływa do funduszu imienia K, Gąssowskiego.
h) Przy udzielaniu stypendyów bierze się pod uwagę:

1) pilność ubiegającego się o stypendyum;
2) rezultaty, do których dochodzi pracą do politechniki;
3) pierwszeństwo mają ci, którzy są bliżsi ukończenia studyów.

i) Kandydat może być przyjęty do Koła dopiero po złożeniu odczytu, uznanego przez komisyę zebrań naukowych za dostateczny. Wszystkim zaś członkom, którzy nie mają bliższego terminu, postawiono, jako termin złożenia odczytu, 1-szy Października 1887 roku.
j) Przy prośbie o stypendyum lub pożyczkę na wpis, ubiegający się powinien podać:

1) na jakim jest wydziale;
2) co odrobił w ogóle;
3) co odrobił w ostatniem półroczu;
4) jak dawno jest w politechnice.

l) Wszelka korespondencya, przeznaczona dla Stowarzyszenia, winna być przez odbierających doręczoną prezydium w przeciągu 24-ch godzin od chwili odebrania.


Koło sądziło ogółem 157 spraw, z których 70 wynikły z apelacyi od wyroków S. S., lub też zostały przez S. S. odesłane pod rozpatrzenie Koła. Ważniejsze skonstatowania były następujące:

1) Złamanie słowa honoru, nadużywanie barw i stanowiska swego, jako Arkona, w celu wyłudzania pieniędzy, słowem, postępowanie, niegodne członka stowarzyszenia i, jako takie, szkodzące dobrej sławie stowarzyszenia.
2) Spotwarzanie Stowarzyszenia i kłamstwo.
3) Bezzasadne szkodzenie dobrej sławie kolegów, szkodzenie Stowarzyszeniu i wewnętrznym jego stosunkom,
4) Bezprawne i zasadom Arkonii przeciwne szukanie satysfakcyi za obrazę na Kole, przez umyślny, ciężki, zarzut niehonorowości, uczyniony w celu wywołania pojedynku wewnątrz stowarzyszenia.
5) Nieuleganie władzy S. S.
6) Nadużycie władzy prezesa S. S.
7) Lekceważenie obowiązków komisarza kuchennego.
8) W wysokim stopniu lekkomyślne postępowanie w sprawach pieniężnych, szkodzące dobrej sławie Stowarzyszenia.
9) Lekkomyślne postępowanie, szkodzące dobrej sławie Stowarzyszenia.
10) Postępowanie, szkodzące dobrej sławie Stowarzyszenia w 4-ch wypadkach.
11) Lekceważenie obowiązków członka Koła.
12) Złamanie słowa honoru, dawanie słowa honoru w sprawach pieniężnych; w wysokim stopniu lekkomyślne zachowanie się w tych sprawach.
13) Potępienia godne zachowanie się, jako szkodzące stosunkom koleżeńskim w Stowarzyszeniu, ciężko obrażające kolegę i w wysokim stopniu niezgodne z obyczajowością towarzyską.
14) Obraza kolegi oraz grożenie czynną obelgą w nachtuszu, jako reakcya na obelgę równoznaczną z odmówieniem satysfakcji.

Ważniejsze kary, ferowane przez Koło, były następujące;

1) wykluczenie ze stowarzyszenia na zawsze, w dwóch wypadkach;
2) na czas nieograniczony z koła, w 1-ym wypadku;
3) na 4 miesiące ze stowarzyszenia w 1-ym wypadku.

Oprócz tego w licznych wypadkach Koło odbierało filistrom prawa członkostwa, oraz skarżyło ich do B. G. z powodu nieuiszczania się w terminach, z długów w kasach Stowarzyszenia. Nadto Koło rozbierało 52 spraw, wynikłych ze stanowiska w koło delegatów i 70, nadesłanych z sądu studenckiego.

W ciągu sprawozdawczego trzechlecia koło udzieliło stypendyów 34 na sumę 2045 rs. 24 kop. Pożyczek krótkoterminowych udzielono 67 na sunie 2813 rs. Prócz tego z funduszu im. K. Gąssowskiego udzielono filistrowi Stanisławowi Małyszczyckiemu pożyczkę w ilości 600 rs. na wydanie napisanego przezeń dzieła o młynarstwie. Członkowie Koła w dalszym ciągu spłacali 80 kop. miesięcznemi ratami długi byłych członków stowarzyszenia.

Sekcye sądową składali:

Baliński Jan (I p. II p.)
Bieliński Jan (I p. s. z.)
Brzozowski Bronisław II-gi (VI p. sekr.)
Byszewski Adam (II p.)
Chojnowski Bronisław (III p. sekr.)
Dobrowolski Kazimierz (I p. II p. sub. III p. w-pr. i s. z, IV p. w. pr. i s. z. V p, prez. i s. z.)
Dowgiałło Wojciech (II p. sekr. i s. z. III p. prez. i s. z., IV p. prez. i s. z., V p. s. z. i VI p. s. z,).
Jachimowicz Jerzy (IV p. V p. s. z.)
Komorowski Jarosław (III p. sub., V p. sub., VI p. s. z.)
Korsak Michał (V p.)
Korzon Witold (VI p.)
Laurysiewicz Kazimierz (V p., VI p. sub.)
Leszczyński Zygmunt (III p. sub.)
Lipiński Stanisław (I p. sekr., II p. w-pr. i s. z.)
Maliński Stefan (II p. i III p.)
Meysztowicz Władysław (I p. prez.)
Milewski Franciszek (I p. s. z.)
Morgulec Ignacy (I p. prez.)
Niemcewicz Juljan (I p. sub.)
Nelken Aleksander (IV p. sub. V p. sekr. i sub. VI p. sub.)
Pomorski Józef (III p.)
Potocki Władysław (I p. sub.)
Rosset Aleksander (I p. w-pr. i S, z., II p. prez. i s. z , III p. s. z., IV p. s. z.)
Sadowski Aleksander (VI p.)
Sławiński Wacław (III p. IV p. V p. w-pr. VI p. w-pr.)
Salmonowicz Karol (II p. sub.)
Weil Karol (IV p. sub., VI p. s. z.)
Winer Ignacy (VI p.)
Żukotyński Michał (IV p. sekr. S p., VI p. prez.)

UWAGA. W nawiasach zamieszczone są półrocza, oraz urzędy, jakie koledzy w S. S. piastowali, s. z. oznacza „sędzia zewnętrzny," a litery „sub." ich substytów.

Sekcya finansowa odbyła 33 posiedzenia na których rozbierano 253 podań o pozwolenie płacenia składki procentowej miesięcznie, o prolongowanie długów i t. p.

S. S. odbyła 26 posiedzeń, które na porządku dziennym miały 1418 spraw. W 801 wypadkach skonstatowano przewinienia, karano przeważnie wymówką. Prezesi S. S. odesłali do koła 99 sumacyj, kar moralnych, zapadłych u członków.spis treści ↑


10. Stosunki Stowarzyszenia


Stosunki wewnątrz Stowarzyszenia w ciągu okresu sprawozdawczego na ogół były ożywione. Harmonii koleżeńskiego pożycia nie zakłócały żadne ważniejsze wypadki. W dniu rocznicy założenia Arkonii 9 -go Maja st. st. rokrocznie odbywał się Komersz na kwaterze Stowarzyszenia. Co zaś do stosunków z filistrami to ten, jak zwykle, wiele pozostawiał do życzenia; szczególnie w sprawie nadsyłania o sobie wiadomości zaniedbuje się ogromna większość filistrów. W ostatnim wprawdzie roku nastąpiło w tym względzie pewne polepszenie.

Smutnem zjawiskiem są liczne zaskarżenia do B. G. i odbierania praw filisterskich (kilkadziesiąt rocznie) kolegom, którzy na termin z długów się nie uiszczają i zaniedbują je prolongować. Są tacy filistrzy, co w ciągu roku kilkakrotnie tracili swe prawa i po uregulowaniu spraw z powrotem je uzyskiwali. W chwili, w której ustęp ten piszemy 14 byłych, członków Arkonii, filistrów, wykluczonych li tylko z powodu niezapłacenia długów, znajduje się na wywołaniu.

Stosunki z innemi korporacyami i władzą politechniczną nie uległy zmianie i były, jak dawniej, dobre. Komersz zewnętrzny, który odbył się we Wrześniu 1885 r. dał możność stwierdzenia powyższego. W ostatniem półroczu przedstawiciele Arkonii prezydowali w Kole delegatów.

Z wyborów piastowali w sądzie studenckim:

Rosset Aleksander w półroczu IV-em urząd wiceprezesa,
Dowgiałło Wojciech w V-em -wice-prezesa, w VI-em zaś - prezesa,
Weil Karol - w VI-em półroczu sekretarza.

Zarząd ogólno studenckiej kasy stypendyalnej (A. U. C.) był:

Rosset Aleksander w III-em półroczu-wice-prezesem, a w IV-em prezesem,
Dobrowolski Kazimierz w III i IV, Vi VI-em półroczu był dobieralnym członkiem oraz kasyerem,
Dowgiałło Wojciech zaś prezesem w VI-em półroczu.spis treści ↑