string(4) "1990"  Arkonia - Polska Korporacja Akademicka
 
> Strona główna > Aktualności

Strona: 1 2 3 4 

 

17 marca 1990

Powołanie Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia "Arkonia"

Na posiedzeniu Koła członkowie Arkonii mając przede wszystkim na widoku powołanie w przyszłości czynnej Arkonii, jako międzyuczelnianej organizacji studenckiej uznali za celowe dokonanie rejestracji "Stowarzyszenia Arkonia".
W tym celu wyłoniono Komitet Założycielski w składzie fil. fil.:

Zdzisław Śliwiński (1931),
Edward Ruszczyc (1937),
Jan Ostrowski (1934),
Ludwik Karnkowski (1936).

Przedyskutowano również projekt statutu (opracowany przez przyszłego Arkona, a będącego wówczas jeszcze tylko kandydatem do Stowarzyszenia, kol. mec. Antoniego Sosnkowskiego) dostosowany do wymogów obowiązującego nowego Prawa o Stowarzyszeniach.

 

30 marca 1990

Wniosek

Komitet Założycielski "Stowarzyszenia Arkonia" złożył w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie wniosek  o rejestrację Stowarzyszenia, załączając statut oraz listę 25-ciu założycieli - żyjących w Kraju członków Związku Filistrów Arkonii.

 

11 maja 1990

Rejestracja ""Stowarzyszenia Arkonia" w III RP

Historyczna chwila. Sąd Wojewódzki w Warszawie rejestruje "Stowarzyszenie Arkonia". Złożone z 17 członków (1946 r. - 53 osoby) Stowarzyszenie "Arkonia na Obczyźnie" w Londynie przechodzi w stan likwidacji.
W wyniku zmian politycznych w Kraju,  zalegalizowane wpisem do Sądowego Rejestru "Stowarzyszenie Arkonia" w Warszawie, przejmuje  pełną odpowiedzialność za dalsze losy Organizacji.

 

20 maja 1990

Komersz CXI-lecia Arkonii

Na Komerszu 111-lecia Arkonii będącym jednocześnie Walnym Zgromadzeniem "Stowarzyszenia Arkonia", przyjęto uchwałę o przyjęciu w poczet członków Arkonii wszystkich członków Związku Filistrów Arkonii żyjących poza granicami kraju, oraz nowych członków, rekrutujących się spośród najbliższych członków rodzin Arkonów. Tym samym odrodzona organizacja osiągnęła znaczącą liczbę 63 członków. Wybrano również pierwsze  Prezydium Arkonii w III Rzeczpospoliej w składzie:

Zdzisław Śliwiński (1931) - prezes,
Ludwik Karnkowski (1936) - wiceprezes,
Ferdynand Ruszczyc (1987) - sekretarz,
Jan Ostrowski (1934) - skarbnik,
Andrzej Ostromęcki (1982) - członek,
Edward Ruszczyc (1937) - dokooptowany członek.

 

19 maja 1991

Komersz CXII-lecia Arkonii

Komersz 112-lecia Arkonii

 

17 maja 1992

Komersz CXIII-lecia Arkonii

Na Komerszu 113-lecia Arkonii wybrano nowe władze Stowarzyszenia w składzie. 

Roman Sroczyński (1930) - prezes,
Ferdynand Ruszczyc (1987) - wiceprezes,
Antoni Sosnkowski (1990) - wiceprezes,
Krzysztof Nowicki (1982) - sekretarz,
Jan Ostrowski (1934) - skarbnik.

Co ważniejsze po raz pierwszy od 1944 r. wybrano oldermanów Arkonii. Zadanie sformowania pierwszego powojennego studenkiego cetusu  powierzono Wieńczysławowi Wagnerowi (1937). Filistrowi Andrzejowi Ostromęckiemu (1982) powierzono natomisat opiekę nad kolejną grupą filistrów "średniego pokolenia".

 

16 maja 1993

Komersz CXIV-lecia Arkonii

W siedzibie Civitas Christiana na Mokotowskiej 43 odbył się Komersz 114-lecia Arkonii. Centralnym punktem zarówno Koła Komerszowego jak  i całych uroczystości był historyczny moment przyjęcia do Arkonii pierwszych po czterdziestu dziewięciu latach fuksów - pięciu członków kandydatów studiujących na warszawskich uczelniach. Rany zadane Arkonii zaczynają się zabliźniać.

 

 

21 maja 1994

Msza Święta

W wigilię Komerszu 115-lecia Arkonii członkowie Rodziny Arkońskiej spotkali się na dorocznej Mszy Św. w kościele św. Marcina na ulicy Piwnej  sprawowanej w intencji byłych i obecnych członków Arkonii.

 

22 maja 1994

Komersz CXV-lecia Arkonii

W tradycyjnym już miejscu, przy Mokotowskiej 43 odbył się Komersz 115-lecia Arkonii. Młodzi Arkoni po raz pierwszy występują w deklach. Na Kole komerszowym pięcioosobowa grupa studentów - cetus 1992, została przyjęta do Koła Arkonii. Wybrano nowe władze Stowarzyszenia w składzie:

Ignacy Wilski (1987) - prezes,
Witold Trzeciakowski (1982) - wiceprezes,
Piotr Jeleński (1992) - wiceprezes wewnętzrny,
Andrzej Morstin (1992) - sekretarz,
Jacek Niedziółko (1993) - skarbnik.

Oldermanem cetusu 1994 wybrano Macieja Staneckiego (1993).

 

15 stycznia 1995

Arkońskie kolędowanie

Rodzi się nowa tradycja arkońska - odbywa się pierwsze arkońskie spotkanie kolędowe.


Strona: 1 2 3 4