string(4) "2018"  Arkonia - Polska Korporacja Akademicka
 
> Strona główna > Aktualności

Strona: 1 2 3 4 5 

 

3 lipca 2018

Nowe władze Korporacji Akademickiej Arkonia na rok akademicki 2018/2019

Dnia 13 czerwca i 2 lipca 2018 roku na Kole Sprawozdawczo-Wyborczym nr 2458 wybrano nowe władze Arkonii w składzie:

 

Prezes - kol. Piotr Marcin Butrym (c.2008)

Wiceprezes wewnętrzny - kol. Kamil Lewoszewski (c.2015)

Wiceprezes zewnętrzny - kol. Szymon Krajewski (c. 2011)

Sekretarz - kol. Jędrzej Jeleński (c.2014)

Skarbnik - kol. Franciszek Witaszek (c.2016)


Na Oldermana cetusu 2018 wybrany został kol. Kacper Szczukocki (c.2010)

 

1 sierpnia 2018

74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

W 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego nasz poczet sztandarowy i Arkoni zebrani na Powązkach Wojskowych pod pomnikiem Gloria Victis na Apelu Poległych złożyli hołd wszystkim uczestnikom tego heroicznego i patriotycznego zrywu. Dumni z uczestnictwa starszych, niestety już zmarłych kolegów z Arkonii w tym zrywie niepodległościowym, pamiętamy o ich poświęceniu dla Polski.

 

Wieczorem tradycyjnie wzięliśmy udział w Knajpie Patriotycznej na kwaterze bratniej Welecji, gdzie mieliśmy przyjemność usłyszeć wykład filistra Welecji, Michała Wołłejki na temat: Weleci w Powstaniu Warszawskim. Następnie przeszliśmy do wesołej, burszowskiej zabawy, która trwała do późnych godzin nocnych. 

 

30 września 2018

Msza inauguracyjna rok akademicki 2018/2019

W ostatni wrześniowy wieczór Arkoni wzięli udział w uroczystej mszy inauguracyjnej roku akademickiego 2018/2019 dla uczelni warszawskich w Kościele Najświętszego Zbawiciela, która była koncelebrowana przez metropolitę warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza. Jak co roku, był obecny rektor Politechnika Warszawska, Jego Magnificencja prof. Jan Szmidt wraz z dziekanami i profesorami. Był to dla nas zaszczyt, gdyż już od 100 lat Politechnika jest naszą warszawską Alma Mater.

 

Obok sztandaru Arkonii był obecny sztandar Politechniki Warszawskiej oraz kolegów z Korporacja Akademicka Sarmatia. Ponadto Mszę uświetnił Chór Kameralny Tibi Domine.

 

2 października 2018

Zebranie Ogólne

Tego dnia na kwaterze Arkonii odbyło się Zebranie Ogólne - pierwsze po wakacjach oficjalne spotkanie barwiarzy i fuksów Korporacji Akademickiej Arkonia. Zebranie Ogólne, jako ciało uchwałodawcze, ma za zadanie uchwalić budżet korporacji na nowy rok akademicki oraz wysokość składki członkowskiej. Po burzliwej debacie, budżet został pomyślnie uchwalony wraz składką obowiązującą na rok akademicki 2018/2019.

 

6 października 2018

XI Komersz Polski w Krakowie

W miniony weekend w Krakowie odbył się XI Komersz Polski, który w roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę zorganizowała Korporacja Akademicka Akropolia Cracoviensis. Ta wyjątkowa uroczystość jest corocznym zjazdem polskich korporantów i co za tym idzie, platformą do wymiany doświadczeń i podtrzymywania więzi pomiędzy bractwami w Polsce.

 

Oczywiście, nie mogło zabraknąć arkońskich delegatów. Arkoni wzięli udział w Kongresie Polskich Korporacji Akademickich, na którym została podjęta uchwała niepodległościowa upamiętniająca czyny korporantów na rzecz niepodległej Polski. Następnie wzięliśmy udział w wystawie Korporanci w służbie Niepodległej - pokaz pamiątek w Muzeum UJ w Collegium Maius, na której upamiętniono m.in. działalność Konwent Polonia w Dorpacie, Arkonii i Korporacja Akademicka Welecja w Rydze na rzecz przygotowania polskich studentów do pracy i walki na rzecz Kraju. Po wystawie odbyła się uroczysta msza św., którą celebrował fil. Akropolii, ks. Marek Rózycki. Ustawiwszy się w odpowiedni szyk według starszeństw korporacji, przeszliśmy uroczystym i jowialnym genzenmarszem przez Kraków, aby zrobić pamiątkowe zdjęcia na Kopcu Kościuszki. Następnie udaliśmy się do sali komerszowej, na której rozpoczęła się wesoła i w pewnych momentach podniosła część uroczystości XI Komerszu Polskiego.

 

Prezentujemy zdjecie delegacji Arkonii oraz naszej najmłodszej córki, Polska Korporacja Akademicka Giedyminia Ostrogiensis zrobione na Kopcu Kościuszki oraz udostępniamy album zdjęć z XI Komerszu Polskiego zrobiony przez organizatorów!

 

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1GWj5z3KnxYM-96YfC-uprLb_qRleKxgU?usp=drive_open

 

Vivat, crescat, floreat Korporacja Akademicka Akropolia Cracoviensis in aeternuum! Vivant, crescant, floreant omnes poloniae corporationes in aeternuum!

 

9 października 2018

Fundusze inwestycyjne - fil. Mikołaj Stępniewski

Wykład zamknięty z przedstawicielem Funduszu Inwestycyjnego fil! Mikołajem Stępniewskim (cetus 2010). 

Wykład jak co tydzień odbył się na kwaterze o 19. Koledzy dopisali frekwencją pojawiając się w liczbie, jak na zdjęciu, powiększonej o fotografa. Zostało nam dane poznac drogi inwestycyjne oraz stanowisko prowadzacego na temat polskiego rynku, giełdy - czy warto dziś inwestować, a jeśli już, to w jakie instrumenty. Cóż, było pasjonująco. Oprócz kilku definicji i teoretycznych zagadnień, jako że prelegent pracuje w zawodzie, usłyszeliśmy nieco prywatnych opinii, których tu nie zdradzę lecz zachęcę do przybywania tłumnie na kwaterę by te właśnie opinię, czasem zaskakujące, może kontrowersyjne usłyszeć.

 

16 października 2018

O architekturze na głosy

Tradycyjnie, we wtorkowy wieczór zebraliśmy się na kwaterze, tym razem aby wysłuchać wykładu półotwartego O architekturze na głosy, przygotowanego przez naszych architektów: fil! Macieja Szpalerskiego (cetus 1995), fil! Ireneusza Kossakowskiego (cetus 1998), fil! Szymona Kachniarza (cetus 1997) i kol. Igora Białoruckiego (cetus 2012). Prelegenci w interesujący i niekonwencjonalny sposób przedstawili problem zdefiniowania pojęcia “architektura”, co jak się okazało nie jest tak proste i oczywiste. Poruszone zostały aspekty techniki budowy, piękna jak i odzwierciedlenia w budowlach ludzkich emocji. Każdy z Filistrów prezentowała odmienne stanowisko wobec postawionych pytań, dzięki czemu obecnym było dane usłyszeć wiele wartościowych tez popartych przykładami ze świata architektury. Po zakończonym wykładzie, w kuluarach, kontynuowana była rozmowa nad poruszonymi tematami.

 

20 października 2018

Komersz IV-lecia Astrei Lublinensis

W tą sobotę udaliśmy się do Lublina na zaproszenie korporacji Astrei Lublinensis (2013).  Arkonię reprezentowali kol. Szymon Krajewski (cetus 2011) oraz Kamil Lewoszewski (cetus 2015). Mieliśmy przyjemność pogłębić kontakty oraz wspólnie się bawić z licznymi delegacjami z całej Polski: K! K! Sarmatia, Kujawja, Chrobria, Respublica, Hermesia, Akropolia Cracoviensis, Giedyminia Ostrogiensis. Tego wieczoru Astrea zaprosiła gościa specjalnego - ks. prof. Andrzeja Kicińskiego, Prorektora ds. Studentów i Kontaktów Międzynarodowych. Podczas zwyczajowych przemówień padło ze strony gości z innych korporacji oraz Księdza Profesora wiele ciepłych słów w kierunku K! Astrei. Astrea Lublinensis jest przykładem, jak wiele może osiągnąć Korporacja w krótkim czasie, jeśli ma jasną wizję i chęć do działania.

Tego wieczoru miało miejsce wydarzenie szczególne w historii Astrei Lublinensis bowiem tego dnia powiększyła swoje grono filistrów, przenosząc w stan filisterski czterech comilitonów – fil! Nikodema Polaka, fil! Michała Kopańskiego, fil! Aleksandra Lewkowicza oraz fil! Mateusza Pachuckiego. Warto zaznaczyć, że to są pierwsi filistrzy rzeczywiści Astrei, czyli osoby, które zaczynały jako fuks, były barwiarzami i teraz są filistrami. Ponadto Astrea przyjęło admisję dwóch nowych fuksów. Nowym filistrom i fuksom składamy serdeczne gratulacje!

 

Przy głośnych śpiewach i radosnej zabawie czas zawsze pędzi nieubłaganie – tak było i tym razem. Po zakończeniu oficjalnej części komerszu udaliśmy się na kwaterę korporacji Astrei, gdzie do późnych godzin porannych najwytrwalsi kontynuowali zabawę. Warto zaznaczyć, że Astrejczycy kwaterę mają miejscu bardzo reprezentatywnym oraz jej wielkość nawet Arkonom wydaje się niezwykła.

 

W imieniu Arkonii składamy Astrejczykom najszczersze gratulacje i wyrazy uznania!

 

Vivat, crescat, floreat Astrea Lublinensis in aeternum!

 

 

23 października 2018

Inwestycje alternatywne

Kol. Adam Ślaski (cetus 2011) opowiedział o tym czym są inwestycje alternatywne. Najczęstszymi inwestorami tego typu są fundusze które zbierają pieniądze od członków funduszy(wymagany jest od nich duży kapitał, aby dołączyć do funduszu). Alternatywne inwestycje mają o wiele większa swobodę w inwestowaniu niż inwestycje tradycyjne. Do alternatywnych inwestycji zaliczamy fundusze hedgingowe, private equity (wykupywanie małych przedsiębiorstw), real estate (inwestycje w nieruchomości), commodities (surowce), Others (kolekcjonerskie).

Charakterystyka tych funduszy:
-duży kapitał
-najczęściej jeden fundusz to jeden typ inwestycji np. nieruchomości
-fundusze alternatywne mogą zaciągać kredyty w bankach w przeciwieństwie do tradycyjnych funduszy
-mała płynność kapitału, najczęściej zobowiązujemy się do trzymania tam kapitału na dłuższy okres(do zakończenia inwestycji)
-niski poziom regulacji i przejrzystości
-wysokie ryzyko
-inwestują w rzeczy którym często banki odmówiłyby kredytu lub nie akceptują ich modelu biznesowego
-przyciągają dużym zakresem możliwości inwestycyjnych
 

 

27 października 2018

Komersz CXXXV-lecia Welecji

Tego dnia Korporacja Akademicka Welecja, skartelowana z Arkonią korporacja, obchodziła 135-lecie istnienia. W tym roku komersz był w wersji extern, czyli zaproszono wszystkie korporacje akademickie w Polsce. Tradycyjnie silna delegacja arkońska wzięła udział w obchodach komerszowych. Przed komerszem został wystawiony sztandar Arkonii naprzeciwko sztandarowi Welecji podczas mszy w Kościele Najświętszego Zbawiciela w Warszawie, gdzie zostało odprawione nabożeństwo w intencji 135-lecia Welecji i jej dalszego pomyślnego rozwoju. Następnie pojawiliśmy się w Federacji Związków Zawodowych na ulicy Długiej 29, gdzie czekał na nas pyszny obiad przedkomerszowy oraz kartelowi bracia: Polonusi i Weleci. Ponadto pojawili się nasi łotewscy przyjaciele z Talavii. Przyjechało sporo delegacji z całej Polski: Sarmatia, Chrobria, Respublica, Corolla, Hermesia, Lauda, Astrea Lublinensis, Akropolia Cracoviensis, Giedyminia Ostrogiensis.

 

W czasie komerszu padło wiele znakomitych przemówień, podkreślających wagę łączących nas więzi przyjaźni oraz braterstwa. Wspaniały Komersz minął wśród śpiewów i rozmów, a po komerszu na kwaterze jubilatów odbył się korporacyjny after, czyli knajpa pokomerszowa. Obchody pokomerszowe trwały jeszcze w niedzielę w gronie najwytrwalszych burszów.


Braciom Weletom gratulujemy zorganizowanego świetnego komerszu i życzymy, aby nadchodzący Komersz Narodów Bałtyckich był jeszcze lepszy!

 

Vivat, crescat, floreat Veletia in aeternum!


Strona: 1 2 3 4 5