string(4) "2016"  Arkonia - Polska Korporacja Akademicka
 
> Strona główna > Aktualności

Strona: 1 2 3 

 

13 grudnia 2016

Wykład fil. Andrzeja Kuśmierza

We wtorek na Kwaterze, w ramach wtorkowych wykładów, odbył się warsztat z zarządzania projektami prowadzony przez filistra Arkonii - Andrzeja Kuśmierza. W pierwszej części na rozgrzewkę opowiadaliśmy o swoich największych sukcesach i porażkach. Natomiast w części drugiej odbyła się gra zespołowa. Jej wynik tutaj pozwolimy sobie pominąć, natomiast dyskusja, jaka wywiązała się potem zostanie zapamiętana na długo. Każdy z nas wyniósł coś budującego z tego spotkania. Dziękujemy Filistrze!

 

10 stycznia 2017

Wykład Starego Strzechy Pawła Czaplickiego o Jagielloni

Pierwszy w tym roku wykład wygłosił 10 stycznia na kwaterze Arkonii Stary Strzecha Paweł Czaplicki, który opowiadał nam o historii Korporacji Akademickiej Jagiellonia. Korporacja Jagiellonia została założona w 1910 roku w Wiedniu. Po odrodzeniu się niepodległej Rzeczpospolitej została przeniesiona do Warszawy. Tuż potem, w 1922 roku, Jagiellonia zawarła kartel z Arkonią. Prelegent zwrócił uwagę, iż w porównaniu do innych korporacji akademickich, Jagiellonia wyróżniała się zarówno odmienną terminologią (np. brander zamiast barwiarza, renons zamiast fuksa itd.), jak i ubiorem. Jagielloński dekiel miał bowiem przypominać słynną „maciejówkę”. Stary Strzecha przypomniał także o działalności publicystycznej i wydawanym przez blisko pięćdziesiąt lat biuletynie w nakładzie liczącym w sumie 85 egzemplarzy. Po II wojnie światowej, w której życie za ojczyznę oddało 37 Jagiellonów, działalność korporacyjna uległa rozproszeniu i kontynuowana była głównie w Londynie. Prelegent wspominał także o szczerej przyjaźni i bliskich więzach, które łączyły członków korporacji przez całe ich życie.

 

17 stycznia 2017

O szermierce akademickiej

Dnia 17 stycznia gościliśmy na naszej kwaterze naukowej filistra kolońskiego Corpsu Silingia Breslau zu Köln, Tomasza Skajstra, który wygłosił wykład na temat szermierki akademickiej oraz menzury w Niemczech. Szermierka akademicka, będąca istotną częścią życia korporacyjnego w Niemczech, wywodzi się z czasów, gdy podróżujący do dalekich miast żacy posiadali przy sobie broń w celu obrony osobistej. Jest obecnie trenowana na kwaterach niemieckich korporacji za pomocą rapierów, w ochronnych sztulpach i hełmach. Menzura to statyczne starcie dwóch korporantów przy użyciu rapierów z barwami korporacji, gdzie polem trafienia jest górna część głowy. Prelegent na samym początku stanowczo wyjaśnił, że w menzurze niemieckiej nie jest eksponowany element rywalizacji i zadanie drugiej stronie rany, ważne jest natomiast sprawdzenie własnych umiejętności oraz charakteru. Filister w dalszej części wykładu opowiedział, w jaki sposób odbywają się treningi na kwaterze Silingi, ile czasu oraz poświęcenia wymaga przygotowanie korporanta do pierwszej menzury. Prelegent ponadto przedstawił nam przekrój niemieckiego ruchu korporacyjnego oraz ich stosunek do fechtunku. Najbardziej szermierczo są rozwinięte Corpsy. Corpsy, podobnie jak Arkonia, są organizacjami apolitycznymi, kładące nacisk na wychowywanie swoich członków w ramach hasła "Honor - Przyjaźń - Tolerancja". Trenowanie szermierki akademickiej w Corpsach jest obowiązkowe, członkowie kandydaci (fuksy) oraz pełnoprawni (barwiarze, comillitoni) mają obowiązek odbyć odpowiednią ilość menzur w czasie swojego aktywnego członkostwa w Corpsie.

 

7 lutego 2017

Wyjazd do Kolonii

W miniony weekend, w ramach wznowienia szermierki akademickiej, na zaproszenie niemieckiej korporacji Corps Silingia Breslau zu Köln, delegacja Arkonii uczestniczyła w dniu menzurowym w Kolonii. Prócz podziwiania gotyckiej architektury i odcisków czasu po starorzymskiej przeszłości, była to także okazja to odwiedzania licznych kwater związków studenckich nadreńskiego miasta. Mieliśmy też szansę poznać wszelkie niuanse i różnice w tradycjach korporacji świata niemieckiego, które są istotne w porównaniu do korporacji polskich, czy też rejonu balticum. Dziękujemy za owocnie spełniony czas.

 

15 marca 2017

Debata o polskim systemie opieki zdrowotnej

We wtorek 14 marca odbyło się współorganizowane wraz z Klubem Jagiellońskim otwarte spotkanie naukowe pt. „Jak uzdrowić służbę zdrowia? O rozwiązaniach dla polskiego systemu opieki zdrowotnej”, w którym w charakterze ekspertów udział wzieli prof. Ewelina Nojszewska, dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Maria Libura, dr Stefan Bogusławski oraz Jędrzej Niklas. Debatę poprowadził fil. Paweł Wilski. Interesujące przemówienia zaproszonych ekspertów wykazały liczne wady systemu opieki zdrowotnej w Polsce. W trakcie debaty poruszono między innymi problem nieuwzględniania kosztów poszczególnych usług medycznych w funkcjonowaniu służby zdrowia, skupianie się wyłącznie na leczeniu (medycyna naprawcza), a nie na tańszej od leczenia profilaktyce i edukacji oraz brak powiązań systemowych w ramach systemu ubezpieczeń społecznych. Za wadę uznano także niską świadomość społeczną obywateli. Goście podkreślili ponadto wagę łączenia efektywności ekonomicznej ze skutecznością kliniczną i celami, które leżą u podstaw systemu opieki zdrowotnej. Z prawnego punktu widzenia istotny w tym względzie jest art. 68 Konstytucji RP, który stanowi, iż „każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Polska pozostaje jednak wciąż krajem wysokich nierówności społecznych. Aż dwa miliony obywateli nie
posiada bowiem ubezpieczenia zdrowotnego. Słuczaczom otuchy dodało zapewne stwierdzenie naszych gości, że żaden spośród stworzonych dotychczas systemów opieki zdrowotnej na świecie nie był i nie jest idealny.

 

21 marca 2017

Debata o geopolityce na SGH

20 marca w poniedziałek Korporacja Akademicka Arkonia razem z SKN Spraw Zagranicznych SGH zorganizowała debatę na temat "Świat geopolityki według Donalda Trumpa". Debata, na którą zostali zaproszeni eksperci: Jacek Bartosiak, płk. Piotr Łukasiewicz oraz Bartosz Węglarczyk miała miejsce w auli Szkoły Głównej Handlowej. Głosy ekspertów wykazywały, że pomimo cyklicznych zmian na urzędzie prezydenta Stanów Zjednoczonych, Ameryka posiada niezmienne interesy, które realizuje i strzeże od ustanowienia ładu atlantyckiego w 1945 roku. Donald Trump, posiadający opinię polityka ekscentrycznego oraz nieprzewidywalnego, będzie podejmował decyzje według strategii przedstawionych przez doświadczonych doradców. Zaproszeni goście uznali, że z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, największym zagrożeniem jest rosnąca w siłę Chińska Republika Ludowa, której celem jest przerwanie amerykańskiej dominacji w rejonie zachodniego Pacyfiku. W celu zaszachowania Chińczyków, administracja Trumpa będzie poszukiwała porozumienia z Federacją Rosyjską, jednak dialog będzie prowadzony z pozycji siły. Rosja Putina stanowi potężną siłę militarną, lecz jej gospodarka oparta na surowcach coraz bardziej słabnie, toteż Rosjanie muszą poszukiwać dróg porozumienia. Zdaniem ekspertów, współpraca amerykańsko-rosyjska w pewnych formach się rozpoczęła, o czym świadczy wzajemna pomoc w walce z Państwem Islamskim. Zadaniem polskiej dyplomacji w tej konfiguracji geopolitycznej jest uzyskanie większych gwarancji ze strony Stanów Zjednoczonych (większa obecność wojsk NATO), ponieważ bez wsparcia sojuszniczej Polski, pozycja Trumpa w stosunku do Władimira Putina jest słabsza, bez Polski prowadzenie wojny konwencjonalnej z Rosją jest utrudnione. Jednocześnie nasz kraj powinien otworzyć się na Chiny, żeby uzyskać ożywienie gospodarcze dzięki Nowemu Jedwabnemu Szlaku.

 

28 marca 2017

Wykład fil. Piotra Wójcika

Na tradycyjnym wtorkowym spotkaniu naukowym na arkońskiej kwaterze fil. Piotr Wójcik wygłosił wykład na temat istotności historii w życiu każdego człowieka, jak i całych narodów i państw w myśl starego łacińskiego powiedzenia ‘Historia Magistra Vitae Est’ (historia jest nauczycielką życia). Prelegent zauważył, iż wbrew często powtarzanym w medialnym i naukowym dyskursie twierdzeniom, wcale nie żyjemy w czasach unikalnych, gdyż wiele zjawisk o kluczowym znaczeniu w czasach obecnych – jak na przykład kryzys gospodarczy – miało już miejsce w przeszłości. Z innej perspektywy można za to stwierdzić, że obecna epoka jest znacznie mniej innowacyjna, niż sugeruje to szybki rozwój sektora wysokich technologii, czego egzemplifikacją może być chociażby ubóstwo współczesnego ‘świata idei’. Innymi słowy, brakuje obecnie wielkich teorii i koncepcji filozoficznych i innych, którym można by nadać miano ponadczasowych i które mogłyby konkurować z tymi wykształconymi w przeszłości. Historia w wielu przypadkach może zatem dostarczyć ludzkości mechanizmów niezbędnych do radzenia sobie z bieżącymi problemami na świecie. Co więcej, może także uwidocznić i pozwolić zrozumieeć zmieniające się trendy rozwojowe. Ocena wydarzeń historycznych nigdy nie będzie jednak obiektywna, gdyż zależy od przyjmowanej perspektywy

 

18 kwietnia 2017

Wykład o faktach i mitach w podatkach

Na ostatnim wtorkowym spotkaniu gościliśmy Pana Andrzeja Pałysa - managera w zespole podatków międzynarodowych KPMG w Polsce, doradce podatkowego. Prelegent zwrócił uwagę na brak prezycji w publicznych dyskusjach na temata podatków, oraz wyjaśnił rzeczy podstawowe, jak np. czym jest podatek VAT? Następnie przeszedł do trudniejszych kwestii. Wytłumaczył nam zagadnienie karuzeli vatowskiej, opowiedział dlaczego raje podatkowe są rajami podatkowymi, oraz opowiedział o szeregu innych tamatów związanych z podatkami właśnie.

 

29 kwietnia 2017

Wyjazd do Estonii

29 kwietnia, razem z Polonusami i Weletami, pojechaliśmy do Tartu w Estonii gdzie uczstniczyliśmy w nocy Walpurgii, oraz Komerszu zaprzyjaźnionej korporacjii - Vironii. Podczas wycieczki, odwiedziliśmy także naszą starą kwaterę w Rydzę, gdzie przed wielu laty nasi poprzednicy budowali fundamenty naszego Stowarzyszenia. Był to wspaniały wyjazd i okazja by zapoznać się z ruchem Korporacyjnym poza granicami naszego Kraju.

 

3 maja 2017

Komersz letni 188-lecia Konwentu Polonia

Jak co roku, 3 maja delegacja Arkonii wzięła udział w letnim Komerszu Konwentu Polonia w Sopocie. Nasi Bracia z Trójmiasta jak zawsze podjęli nas doskonałym towarzystwem, zimnym piwem i świetną zabawą. Gospodarzom, a przy okazji najstarszej polskiej korporacji akademickiej, życzymy dalszego wzrostu i rozkwitu, oraz gratulujemy tak wspaniałego wieku. Z niecierpliwością wyczekujemy już nastepnego Komerszu!

Korporacja Akademicka Konwent Polonia, vivat, crescat, floreat in aeternum!


Strona: 1 2 3