> Strona główna > Aktualności

Strona: 1 ... 92 93 94 95 96 

 

11 maja 1990

Rejestracja ""Stowarzyszenia Arkonia" w III RP

Historyczna chwila. Sąd Wojewódzki w Warszawie rejestruje "Stowarzyszenie Arkonia". Złożone z 17 członków (1946 r. - 53 osoby) Stowarzyszenie "Arkonia na Obczyźnie" w Londynie przechodzi w stan likwidacji.
W wyniku zmian politycznych w Kraju,  zalegalizowane wpisem do Sądowego Rejestru "Stowarzyszenie Arkonia" w Warszawie, przejmuje  pełną odpowiedzialność za dalsze losy Organizacji.

 

30 marca 1990

Wniosek

Komitet Założycielski "Stowarzyszenia Arkonia" złożył w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie wniosek  o rejestrację Stowarzyszenia, załączając statut oraz listę 25-ciu założycieli - żyjących w Kraju członków Związku Filistrów Arkonii.

 

17 marca 1990

Powołanie Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia "Arkonia"

Na posiedzeniu Koła członkowie Arkonii mając przede wszystkim na widoku powołanie w przyszłości czynnej Arkonii, jako międzyuczelnianej organizacji studenckiej uznali za celowe dokonanie rejestracji "Stowarzyszenia Arkonia".
W tym celu wyłoniono Komitet Założycielski w składzie fil. fil.:

Zdzisław Śliwiński (1931),
Edward Ruszczyc (1937),
Jan Ostrowski (1934),
Ludwik Karnkowski (1936).

Przedyskutowano również projekt statutu (opracowany przez przyszłego Arkona, a będącego wówczas jeszcze tylko kandydatem do Stowarzyszenia, kol. mec. Antoniego Sosnkowskiego) dostosowany do wymogów obowiązującego nowego Prawa o Stowarzyszeniach.


Strona: 1 ... 92 93 94 95 96