string(4) "2017"  Arkonia - Polska Korporacja Akademicka
 
> Strona główna > Aktualności

Strona: 1 2 3 4 5 6 ... 7

 

14 października 2017

LXII Bal Arkonii

W ostatnią sobotę otworzyliśmy oficjalnie rok akademicki 2017/2018, bawiąc się już na LXII Balu Arkonii! Bal miał miejsce w Warszawskim Domu Technika NOT, który już nieraz widział Arkonów tańczących do białego rana. W tym roku formuła balu była skierowana do studentów, absolwentów i profesorów uczelni warszawskich, nawiązując tym samym do pierwszych balów arkońskich, które były adresowane dla środowiska akademickiego Politechniki Ryskiej, alma mater Arkonii.

Po przemówieniach Komisarza Balowego oraz przedstawiciela Zakonu Maltańskiego, Marianny Górskiej, z kilkudziesięciu piersi arkońskich zabrzmiał hymn Arkonii. Następnie rozpoczęliśmy bal tradycyjnym polskim tańcem: polonezem. DJ-e z zespołu The Karlins po polonezie przygotowali nam żywiołową muzykę, która porwała nas do tańca. W czasie przerw od parkietu, o nasze podniebienia zadbał wyśmienity catering z NOT, a dla panów było przygotowane stoisko z trunkami od Baczewskiego! Została także przeprowadzona loteria fantowa oraz aukcja charytatywna, których dochód jest przeznaczony na całoroczną działalność Grupy Polskiej działającej w strukturach Małej Malty, opiekującej się osobami niepełnosprawnymi.

Dziękujemy gościom za liczne przybycie. Dziękujemy ambasadzie Estonii oraz Rektorom Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej za udzielenie patronatu nad LXII Balu Arkonii. Dziękujemy senator Rzeczypospolitej Polskiej oraz córce filistra Arkonii, Władysława Andersa, pani Annie Marii Anders za patronat oraz wspólną zabawę. Komisarzowi Balowemu, kol. Jędrzejowi Jeleńskiemu (cetus 2014) i komisji balowej gratulujemy zorganizowania świetnego balu, którego przygotowanie wymaga zdolności organizacyjnych, przywódczych oraz odporności na stres. Arkonia jest z was dumna!  

Link do galerii zdjęć: https://www.facebook.com/pg/JABaczewski/photos/?tab=album&album_id=1626823230713969

 

17 października 2017

Elektromobilność - czyli gospodarka na baterie

W minionym tygodniu po raz kolejny zagościliśmy w murach Szkoły Głównej Handlowej. Po półrocznej przerwie powróciliśmy z tematem równie ważkim jak wiosenne geopolityczne rozważania w towarzystwie Jacka Bartosiaka, Bartosza Węglarczyka i Piotra Łukasiewicza. 17 Października odbyło się spotkanie Elektromobilność- czyli gospodarka na baterie. Temat szeroko pojętej elektromobilności i jej wpływu na gospodarkę ale i codzienne aspekty życia przybliżyli nam Marcin Korolec (były Minister Środowiska rządu Ewy Kopacz) i Michał Kurtyka (Wiceminister Energii). Po krótkiej dyskusji między prelegentami, przybliżającej ogólny zarys tematu, publiczność miała okazje by zadać swoje pytania. Dotyczyły one perspektyw rozwoju transferu technologicznego w zakresie elektromobilności z Chinami, rozwoju technologii hyperloop w oczach Ministerstwa Energii i perspektyw rozwoju Smart Cities w Polsce. Spotkanie zostało zorganizowane dzięki współpracy z SKN Badań nad Konkurencyjnością i zostało objęte patronatem SKN Motoryzacji, KN Adek oraz KN Proton.

 

21 października 2017

Knajpa Inaugurująca rok akademicki 2017/2018

W ostatnią sobotę odbyła się knajpa arkońska, która tradycyjnie w Arkonii otwiera nowy rok akademicki. Zmęczeni tygodniowymi trudami, z przyjemnością zasiedliśmy wspólnie przy kwaterowym stole, aby odpocząć przy złocistym trunku oraz śpiewie. Były także konkursy, które wymagały talentu poetyckiego oraz klasyczna sztafeta piwna. Knajpa zakończyła się w późnych godzinach nocnych, gdzie wychodząc z kwatery przywitaliśmy nowy dzień.

 

Tegoroczna knajpa była o tyle wyjątkowa, że Korporacja Akademicka Arkonia udzieliła patronatu rodzącej się nowej korporacji: Giedyminii Ostrogiensis w Łodzi i na początku knajpy nałożyła grupie studentów z Łodzi barwy renonsów (członków kandydatów). Radość tym większa, ponieważ jest nadzieja na zapełnienie korporacyjnej luki w Łodzi.  Najbliższe miesiące będą bardzo pracowite, ponieważ trzeba przygotować pierwszy cetus do wypełniania obowiązków barwiarskich oraz najważniejszego: pracy na rzecz dobra kraju i narodu.   

 

24 października 2017

Co jest ważniejsze: dobra cena, czy dobry zespół?

Na arkońskiej kwaterze półotwartej wykład na temat: Co jest ważniejsze: dobra cena, czy dobry zespół wygłosił wiceprezes zarządu Asseco Poland S.A. oraz CFO Grupy Asseco, filister Arkonii Rafał Kozłowski (cetus 1994). Filister nakreślił podstawowe zagadnienia w kwestii zespołu oraz ceny. Zespół powinien liczyć od 5 do 7 osób (maksymalnie 12 osób), aby mógł w sposób optymalny spełniać swoje zadania oraz gwarancją dobrej współpracy jest klarowna komunikacja. Prelegent podzielił się także spostrzeżeniem, że zespoły w dużym przedsiębiorstwie będą wydajniej pracować, jeżeli zostaną podzielone na firmy, od których efektywności zależy wysokość zysków, a co za tym idzie, pensji całego zespołu. Natomiast cena musi pokryć przede wszystkim: koszty uzyskania zysku, wyrobić pewien zysk oraz zapewnić środki na dalszy rozwój (nowe technologie, wyszukiwanie nowych produktów). Nie zawsze sytuacja na rynku oraz samego przedsiębiorstwa pozwala ustalić cenę produktów czy usług, która pozwoli spełnić wyżej wymienione wymagania, lecz trzeba dążyć do spełnienia tego założenia w jak najbliższym zakresie. Po wykładzie z strony audytorium padło wiele, nie zawsze prostych pytań, na które filister Kozłowski odpowiadał z uśmiechem. Następnie nastąpiły kuluary, gdzie filistrzy, koledzy oraz zaproszeni goście prowadzili długie i ciekawe dyskusje. 

 

26 października 2017

Studia Przyszłości

W ostatni czwartek października zorganizowaliśmy kolejny arkoński wykład otwarty, tym razem  w murach Politechniki Warszawskiej. Poruszyliśmy temat bardzo gorący w ostatnich miesiącach – reformy szkolnictwa wyższego. Zaproszenie do zabrania głosu w debacie Studia przyszłości przyjęli podsekretarz stanu w MNiSW, filister Arkonii Łukasz Szumowski (cetus 1993), JM rektor PW prof. Jan Szmidt oraz dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, filister Arkonii Łukasz Wojdyga (cetus 1997). Dzięki zacnym gościom mieliśmy wyjątkową okazję zasięgnąć informacji o powstającej ustawie bezpośrednio u źródła – zarówno ze strony rządowej, jak i akademickiej. Temat budzi żywe zainteresowanie, gdyż dotyczy bezpośrednio nas wszystkich – młodzież akademicką. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Paneliści przedstawili racje i potrzeby każdej ze stron zainteresowanych reformą. Po dyskusji prelegentów nadszedł czas na pytania z Sali, a po nich miły czas spędzony w kuluarach, gdzie paneliści i słuchacze mogli długo dyskutować na interesujące tematy. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Samorządem Studentów Politechniki Warszawskiej.

 

Prezentujemy krótkie wypowiedzi uczestników debaty:

https://www.youtube.com/watch?v=SYS2uwZPwsA

https://www.youtube.com/watch?v=XrAN7aM-hDE

https://www.youtube.com/watch?v=kipeXBV4TN0

 

28 października 2017

Komersz 134-lecia Welecji

Tego dnia Korporacja Akademicka Welecja, skartelowana z Arkonią korporacja, obchodziła 134-lecie istnienia. Tradycyjnie silna delegacja arkońska wzięła udział w obchodach komerszowych. Przed komerszem został wystawiony sztandar Arkonii naprzeciwko sztandarowi Welecji podczas mszy w Kościele Najświętszego Zbawiciela w Warszawie, gdzie zostało odprawione nabożeństwo w intencji 134-lecia Welecji i jej dalszego pomyślnego rozwoju. Następnie pojawiliśmy się w znanym Arkonom miejscu, mianowicie w  Warszawskim Domu Technika NOT, gdzie czekał na nas pyszny obiad przedkomerszowy oraz kartelowi bracia: Polonusi i Weleci. W czasie komerszu padło wiele znakomitych przemówień, podkreślających wagę łączących nas więzi przyjaźni oraz braterstwa. Wspaniały Komersz minął wśród śpiewów i rozmów, a po komerszu na kwaterze jubilatów odbył się korporacyjny after, czyli knajpa pokomerszowa. Obchody pokomerszowe trwały jeszcze w niedzielę w gronie najwytrwalszych burszów.


Braciom Weletom gratulujemy dobrej kondycji przy tak zacnym wieku oraz życzymy kolejnych 134 komerszy w tak doskonałym gronie!

 

Vivat, crescat, floreat Veletia in aeternum!

 

30 października 2017

Historia Arkonii w Międzywojniu

Ostatnia kwatera naukowa w październiku była na temat: Historia Arkonii w Międzywojniu. Kolega Piotr Krawczyk (cetus 2015) zaprezentował nam zawiłe dzieje naszej Korporacji w trudnym okresie rodzenia się państwowości polskiej oraz jej utrzymania. Kolega zaznaczył, że wielu Arkonów, podporządkowując się decyzji Koła, wstąpiło do wojska w 1920 roku, aby bronić ojczyzny przed bolszewizmem oraz w 1926 roku, aby bronić legalny rząd II Rzeczypospolitej przed zbuntowanymi pułkami Piłsudskiego. Wykład naszego kwatermistrza przypomniał nam także o skomplikowanym procesie zmiany miejsca działania Arkonii (Ryga, Moskwa, Ryga, Warszawa) oraz afiliacji Arkonii przy Politechnice Warszawskiej w roku 1918. Prelegent podkreślił ofiarność naszych filistrów przy nabyciu kamienicy na ulicy Wilczej 60 oraz opowiedział o życiu korporacyjnym w tamtych latach. Arkoni bywali na wielu balach, rautach, odbywały się też spotkania brydżowe w czwartki na naszej kwaterze. Ważną rolę odgrywały też komersze, na jednym z których w 1937 roku Arkonia gościła marsz. Edwarda Rydza-Śmigłego, w celu podjęcia próby zjednoczenia młodzieży akademickiej w myśl obrony ojczyzny i wielkiego szacunku wokół armii.

 

1 listopada 2017

Dzień Wszystkich Świętych

W tym pełnym zadumy okresie Wszystkich Świętych Arkoni odwiedzili warszawskie cmentarze, aby móc pomodlić się za dusze zmarłych członów korporacji. Porządkując czasem zapomniane przez bliskich groby filistrów, zostawiamy na nich znicz i barwy arkońskie na znak pamięci i wiecznego braterstwa.

 

Braciom co po życia znoju, spoczywają już w pokoju, pod mogilnym żwirem ziemi, wieczny pokój, wieczna cześć

 

5 listopada 2017

Msza za rodzinę Arkońską

5 listopada o godzinie 8:00 zebraliśmy się w kościele św. Marcina na ul. Piwnej aby uczestniczyć we Mszy Świętej za Rodzinę Arkońską. Po mszy spotkaliśmy się w lokalu Sto Pociech by porozmiawiać przy słodkim poczęstunku. Spotkanie było bardzo miłe i okazało się pretekstem do poglębienia więzów wśród wielopokoleniowej Rodziny Arkońskiej.

 

11 listopada 2017

Komersz Zimowy 189-lecia K! Konwent Polonia

11 listopada, w dzień Święta Niepodległości Polski, delegacja Arkonii wzięła udział w Komerszu Zimowym najstarszej, a zarazem kartelowanej z Arkonią korporacją, Konwentu Polonia. W tym roku Polonusi świętowali 189 rocznicę powstania swojej korporacji, która została utworzona pierwotnie w Dorpacie (współcześnie Tartu w Estonii).

Uroczystości komerszowe rozpoczęły się w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, w której odprawiono mszę świętą za Ojczyznę, w której wzięli udział samorządowcy, wojewoda pomorski i parlamentarzyści. Poczty sztandarowe Polonii, Arkonii i Welecji stanęły obok pocztów służb mundurowych, związków zawodowych oraz środowisk patriotycznych. Uroczystościom przewodniczył metropolita gdański, abp Sławoj Leszek Głódź.

Cześć oficjalna Komerszu Zimowego rozpoczęła się w znanej (a korporantom już znajomej) Operze Leśnej. Było wiele doskonałych przemówień, które podkreślały wartość przyjaźni międzykorporacyjnej. Korzystając z faktu, że mieliśmy do dyspozycji amfiteatr, nie odmówiliśmy sobie wesołych śpiewów. Zabawa później przeniosła się na kwaterę Konwentu, gdzie odbyła się knajpa pokomerszowa. Nazajutrz pożegnaliśmy się z Polonusami, spożywając wspólnie burszowskie śniadanie.

Braciom Polonusom dziękujemy, jak zwykle, za serdeczną gościnę oraz gratulujemy dobrego rozwoju. Życzymy kolejnych sukcesów na polu korporacyjnym oraz wytrwałości w pracy na rzecz naszego wspólnego dobra, jakim jest Polska.

 

Vivat, crescat, floreat CONVENT POLONIA in aeternum!

 

Link do galerii zdjęć: 

https://www.facebook.com/arkoniapl/posts/2013608398897349

Relacja TVP3 Gdańsk:

https://gdansk.tvp.pl/34778292/msza-swieta-za-ojczyzne-w-bazylice-mariackiej


Strona: 1 2 3 4 5 6 ... 7