string(4) "2008"  Arkonia - Polska Korporacja Akademicka
 
> Strona główna > Aktualności

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 

 

13 stycznia 2009

spotkanie naukowe

Euro 2012 - droga do rozwoju gospodarczego i społecznego“. Kol. Piotr Apel - współautor programu “Raport 2012“, nadawanego w Polskim Radiu Euro, roztoczył wizje dynamicznego rozwoju Polski w ramach przygotowań do piłkarskich Mistrzostw Europy.

 

15 stycznia 2009

Kurs historii Polski - Spotkanie VI

„Politykę polska przed I Wojną Światową” przedstawił pierwszy na arkońskim kursie historii przedstawiciel ZFA!- fil. Łukasz Wojdyga. Omawialiśmy przebieg i konsekwencje tworzenia się prądów politycznych przed I Wojną Światową czyli Piłsudski kontra Dmowski: to, co na wierzchu, i to, co pod spodem.

 

17 stycznia 2009

spotkanie międzykorporacyjne

Zainicjowane przez K! Welecja, robocze spotkanie przedstawicieli polskich korporacji akademickich. Tematem, realizacja uchwał II Komerszu Polskiego.

 

20 stycznia 2009

spotkanie naukowe

„Sen o człowieku - myśl Carla Gustawa Junga” - wykład kol. Macieja Popławskiego.

 

21 stycznia 2009

Przerwa semestralna

Sesja zimowa i ferie. Jednym słowem czas złożyć prace i projekty od dawna przygotowane i pozaliczać to co od dawna nauczone...

Całej studenterii warszawskiej życzymy jak najmniej niespodzianek sesyjnych i długiego, a spokojnego wypoczynku. Do pełnej prędkości powracamy 16 lutego.

 

25 stycznia 2009

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Poznaniu

W Poznaniu, na Placu Wolności tj. miejscu złożenia w dniu 26 stycznia 1919 roku uroczystej przysięgi przez wojska wielkopolskie, nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci członków polskich korporacji akademickich, którzy 90 lat temu stawali przeciw oddziałom niemieckim w Powstaniu Wielkopolskim. Wśród uczestników imiennie wyróżniono dziesięć osób. Odnajdziemy pośród nich późniejszych patronów oraz filistrów honorowych korporacji poznańskich (m.in. generała Józefa Dowbor-Muśnickiego, generała Stanisława Taczaka, dziekana generalnego wojsk powstańczych ks. Józefa Prądzyńskiego) oraz filistra Arkonii Władysława Andersa, ówczesnego podpułkownika pełniącego obowiązki Szefa Sztabu Armii Wielkopolskiej.

Uroczystość odbyła się dzięki staraniom Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego.

 

17 lutego 2009

Nowa witryna Arkonii

Oficjalna premiera nowej witryny Arkonii (v. 3.0). Strona została gruntownie przebudowana. Zmianom podległa wizja, układ, layout oraz silnik strony. Pojawiły się nowe działy, a dotychczasowe zostały znacząco rozbudowane. Autorem układu witryny, grafik opartych na zbiorach Archiwum Arkonii, pracach własnych i materiałach domeny publicznej oraz większości tekstów jest Tomasz Jadowski (c.2000). Powyższe pomysły na język zrozumiały dla maszyn przełożył i uruchomił Piotr Wójcik (c. 2004). Winietę strony wykonał Przemysław Bojarowski (prywatnie brat naszego kolegi Sławomira (c.2007)). Rozpoczęto pracę nad drugim etapem projektu.

Zapraszamy do lektury, komentarzy i częstych odwiedzin!

 

24 lutego 2009

spotkanie naukowe

Tematem pierwszego po zimowej przerwie spotkania naukowego Arkonii była “Archeologia bez łopaty”, czyli rzecz o badaniach geofizycznych w delcie Nilu. Temat przedstawił jeden z najbardziej cenionych na świecie archeologów tej specjalności: mgr Tomasz Herbich z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Nasz gość, uczestnik wielu polskich i międzynarodowych misji archeologicznych, przedstawił założenia i praktyczne aspekty stosowania metod geofizycznych: magnetycznej oraz elektrooporowej. Zapoznał nas również z ważniejszymi odkryciami archeologicznymi w Egipcie ostatnich kilkunastu lat, w tym spektakularnymi sukcesami misji polskich m.in. na stanowiskach Tell El-Farha, Tell el-Daba, Ein el-Gezareen. W secie dodatkowym rozmawialiśmy praktycznych aspektach zawodu, łowcach skarbów, polskiej szkole archeologii śródziemnomorskiej i roli jej twórcy prof. Kazimierza Michałowskiego (1901-1981). Spotkanie miało charakter półotwarty.

 

26 lutego 2009

Kurs historii Polski - Spotkanie VII

“Kształtowanie się granic Polski po I Wojnie Światowej“

Analiza i opis procesu kształtowania się terytorium Polski po roku 1918. Fuks Sławek Bojarowski odświeżył naszą wiedzę na temat trzech Powstań Śląskich, Powstania Wielkopolskiego, wojny polsko-bolszewickiej i Bitwy Warszawskiej.

 

4 marca 2009

spotkanie naukowe

“Corporate Social Responsibility, czyli odpowiedzialny biznes“. Zagadnienie CSR-u oraz liczne przykłady jego praktycznych zastosowań przedstawił kol. Adam Korkus. Wkrótce więcej informacji…


Strona: 1 2 3 4 5 6 7