> Strona główna > Aktualności

Strona: 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 99

 

1 marca 2018

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Delegacja Arkonii oraz innych warszawskich korporacji wzięła udział w uroczystościach państwowych w Areszcie Śledczym na ul. Rakowieckiej oraz przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Oddaliśmy hołd m.in. filistrowi Arkonii, Mirosławowi Ostromęckiego, który został skazany na karę śmierci (został ułaskawiony) za aktywną działalność w Narodowych Siłach Zbrojnych.  


 

Cześć i chwała bohaterom!

 

27 lutego 2018

Ruch Korporacyjny w Niemczech

Tego dnia usłyszeliśmy ciekawej prelekcji filistra Arkonii oraz zarazem Wiceprezesa Zewnętrznego Związku Filistrów Arkonii, Bartłomieja Kachniarza (cetus 1995) na temat ruchu korporacyjnego u naszych zachodnich sąsiadów. Filister podkreślił, że o ile w Polsce Korporacji jest około 20, to w Niemczech jest tyle związków grupujących korporacje. Korporacje w Niemczech dzielą się na różne typy: Landmanschafty, czyli ziomkostwa z danej ziemi (dzisiaj raczej nawiązujące nazwą), apolityczne i areligijne Corpsy oraz Burschenschafty, które są radykalniejszym i bardziej politycznym odłamem niemieckiego ruchu korporacyjnego. Są też korporacje, które są katolickie lub innego wyznania, zajmują się wyłącznie śpiewem albo uprawianiem sportu, lecz nie są szanowane przez starsze związki, które uprawiają szermierkę akademicką. Prelegent nakreślił nam piękną wizję życia korporacyjnego w własnych, dużych domach, które są podstawą działalności formacji korporacyjnych w Niemczech.

 

 

Ponadto został nam przedstawiony bliżej Związek Corpsów Weinheim, których delegaci mają przybyć do Warszawa na zaproszenie stowarzyszenia AHSC, aby poznać Arkonię i polski ruch korporacyjny. Liczymy na owocną wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy!

 

20 lutego 2018

Brydż dla bystrzaków

Na kolejnym spotkaniu naukowym wzięliśmy pod warsztat popularną grę towarzyską w okresie międzywojennym, czyli brydż! Spotkanie poprowadził najlepszy arkoński brydżysta, filister Filip Otmianowski (cetus 2003), swojego czasu zawodnik Polskiego Związku Brydża Sportowego. Filister przedstawił niezbędny samouczek, po którym barwiarze, fuksy i goście w czwórkach rozpoczęli brydżowe licytacje, wisty oraz zdobywanie lew. Gra przypadła wszystkim do gustu, toteż nie raz będziemy ją powtarzać przy mniej oficjalnych spotkaniach!

 

17 lutego 2018

Knajpa teleturniejowa

Było poważne spotkanie dyskusyjne we wtorek, ale każdy semestr w comment arkońskim trzeba rozpocząć radośnie! Nowo wybrany Komisarz ds. spotkań i zebrań towarzyskich, kolega Stanisław Ciarka (cetus 2009) zorganizował knajpę w konwencji teleturniejowej, wcielając się w rolę słynnego Krzysztofa Ibisza. Do szranek w teleturnieju stanęły trzy drużyny, które zażarcie walczyły o każdą złotówkę. Na początek były pytania ogólne, w której każda drużyna mogła zwiększyć budżet startowy. W następnym etapie rozpoczęła się zażarta licytacja o każde pytanie tudzież czarne skrzynki, w której nieraz padało słynne Va Bank! W czasie przerw na reklamę były śpiewane korporacyjne i patriotyczne pieśni, jak: Testament Pijaka, Krambambuli, czy Ogniska już dogasa blask. Ostatecznie teleturniej i tytuł mistrzów uzyskała drużyna Piwko, natomiast kolega sekretarz został ochrzczonym nowym imieniem piwnym.  Śpiewy i rozmowy z Koźlej 10 dobiegały do późnych godzin wieczornych.  

 

Dziękujemy za przybycie: braciom Weletom, kolegom z Sarmatii, Aquilonii i Respubliki. Miejmy nadzieję, że to nie ostatnia warszawska międzykorporacyjna knajpa! Natomiast Komisarzowi ds. spotkań i zebrań towarzyskich gratulujemy zorganizowania udanego teleturnieju!

 

13 lutego 2018

Korporacja Akademicka. Struktura - przyjaźń - tradycja. Czyli o męskim stowarzyszeniu w XXI wieku

Na pierwszej kwaterze arkońskiej w semestrze letnim postanowiliśmy zorganizować dyskusję o Korporacji Akademickiej oraz samej Arkonii. Korporacja przez duże K to krąg przyjaciół, która wymaga odpowiedniej atmosfery dla tworzenia dożywotnich więzów przyjaźni. Korporacja musi być hierarchiczna, ponieważ nowi członkowie, czyli fuksy muszą dać się poznać i sprawdzić wobec starszych kolegów zarówno w pracy dla stowarzyszenia, jak i w okolicznościach towarzyskich (knajpy, kuluary, okolicznościowe imprezy: Rybka, Jajeczko, Komersz). Natomiast każdy barwiarz przyjmuje różne funkcje, które wymagają odpowiedzialności wobec członków Koła. Wszystko w poszanowaniu naszych zwyczajów i tradycji, które stanowią bardzo dużą część naszej tożsamości i wspólnotowości. 

 

Ponadto dokonaliśmy podsumowania działalności Arkonii  w semestrze zimowym, który był bardzo aktywny w środowiskach akademickich czołowych uniwersytetów warszawskich. Uznaliśmy, że pomimo zwiększenia rozpoznawalności wśród studentów, trochę ucierpiały nasze wewnętrzne relacje, które wymagają spotkań zamkniętych. Dlatego plan na semestr letni jest bardziej skierowany do pracy wewnętrznej, w którym Prezydium Arkonii i Wydział Naukowy zaplanowali pasjonujące referaty kolegów i filistrów, zaprosili uznanych specjalistów w różnych dziedzinach. Jest także miejsce na dyskusję pomiędzy Arkonami oraz warsztaty skierowane na wszechstronny rozwój członków.

 

Drodzy koledzy studenci! Brak wydarzeń facebookowych nie oznacza wcale, że Arkonia zamyka się na świat! Jeżeli chcecie otrzymywać informacje o następnych spotkaniach arkońskich, prosimy o kontakt mailowy z Oldermanem cetusu 2017, kolegą Igorem Białoruckim:  igor.bialorucki@gmail.com

 

26 stycznia 2018

Przerwa semestralna 26.01-04.02.2018

Czyli arkońskie zawieszenie na chwilę w czasie sesji egzaminacyjnej.

 

Następna arkońska kwatera naukowa odbędzie się tradycyjnie we wtorek 13.02.2018 roku w siedzibie Arkonii przy ul. Koźla 10 na temat: Korporacja Akademicka. Struktura - przyjaźn - tradycja. Czyli o męskim stowarzyszeniu. Zainteresowanych Arkonią studentów prosimy o kontakt mailowy z Oldermanem cetusu 2017, kol. Igorem Białoruckim: igor.bialorucki@gmail.com

 

25 stycznia 2018

Sprostowanie informacji o spotkaniu “Nord Stream 2 a prawo ochrony środowiska” z dn. 19.12.2017

Szanowni państwo,
 
chcemy bardzo przeprosić za podanie błędnych informacji o spotkaniu naukowym dn. 19.12.2017 r. z Filistrem Aleksandrem Gubrynowiczem na temat: “Nord Stream II a prawo ochrony środowiska”. Fil! Gubrynowicz nie jest pracownikiem etatowym Collegium Civitas, jest natomiast nauczycielem akademickim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Za wprowadzenie w błąd oraz uchybienia przepraszamy.

 

23 stycznia 2018

Symbolika architektury chrześcijańskiej

W kolejny wtorek zebraliśmy się, aby wysłuchać prezentacji Kolegi Igora Białoruckiego (cetus 2012) na temat symboliki architektury chrześcijańskiej. Olderman cetusu 2017 opowiedział nam o przepaści semantycznej, jaka dzieli ludzi żyjących obecnie z budowniczymi wielkich katedr.

Symbole zawarte w świątyniach dawnych czasów niestety są już dzisiaj nie zrozumiałe. Natomiast, ucząc się tego języka, jesteśmy w stanie odkryć bogate treści, które rozwijają nasza wrażliwość na treści przekazywane przez religię. Postrzegana w dużym uproszczeniu tzw. Biblia Pauperum, nie była tylko kolorowymi obrazami dla niewykształconego ludu. Świątynie w swoje geometrii przestrzennej, konstrukcji, ornamentyce, relacji wzajemnej elementów oraz w samym procesie fundowania i orientowania wyrażały złożone kwestie kosmologiczne i teologiczne. Dla osób potrafiących odczytać ten język była to swoista modlitwa zaklęta w kamieniu.

 

 

Przechodząc przez epoki historyczne aż do współczesności zdaliśmy sobie sprawę, że to był zaledwie wstęp do poznania piękna sztuki architektury chrześcijańskiej. Po wykładzie oddaliśmy się dyskusjom w czasie kuluarów. Dały one niezbędny zastrzyk energii do stoczenia boju z nadchodzącą sesją.

 

23 stycznia 2018

Audycja o Arkonii w Polskim Radio 24

W tym dniu delegacja Arkoni wzięła udział w audycji Społeczeństwo obywatelskie: Reaktywacja, w której głównym tematem była Arkonia, jej geneza, zwyczaje oraz wcześniejsza i bieżąca działalność. Kolega Maciej Saczywko (cetus 2013) zaprezentował naszą hierarchię oraz proces przyjęcia do Arkonii. Filister Bartłomiej Kachniarz (cetus 1995) podkreślił rolę demokratyzmu Arkonii oraz wsparcia koleżeńskiego. Wspomniano również o zasadzie apolityczności i areligijności w Arkonii. Mieliśmy także okazję przedstawić 3 filary, na którym opiera się nasza korporacja: przyjaźń, praca nad sobą i patriotyzm.  Przedstawiono funkcje i wydziały w Korporacji, w których każdy Arkon może wykorzystać nabytą wiedzę ze studiów w praktyce oraz działanie parlamentu Arkonii - Koła.

 

W audycji wspomniano także o Arkonach,  którzy zapisali chlubną kartę w polskiej historii: o filistrach Władysławie Andersie, Edwardzie O'Rourke, Naumie Hornsteinie, Janie Podoskim, Janie Nielubowiczu.

 

Link do audycji:

https://www.polskieradio.pl/130/5558/Artykul/2003029,Dzialalnosc-akademickiej-korporacji-Arkonia

 

20 stycznia 2018

Komersz XCVI-lecia Corporatio Respublica

W sobotni styczniowy wieczór delegacja Arkonii wzięła udział w komerszu 96-lecia Respubliki. Corporatio Respublica jest nam zawsze bliska sercu, ponieważ Arkonia matkowała jej przy procesie zakładania oraz zdobycia członkostwa w maju 1922 roku w Związku Polskich Korporacji Akademickich (ZPK!A).


 

Wśród rodów respublikańskich: Homików i Quantów bawiliśmy się świetnie. Ponadto umocniliśmy korporacyjne więzi wśród innych gości Respubliki: z naszymi braćmi z Welecji, korporantami z Sarmatii, Estończykami z Korporacji Rotalia, którzy są związani kartelem z Respubliką od 2002 roku, z Aquillonią oraz z poznańską Chrobrią, która nawiązała z Respubliką kartel w 2010 roku.


Organizatorom komerszu gratulujemy i życzymy dalszego pomyślnego rozwoju!

 

Vivat, crescat, floreat Corporatio Respublica in aeternum!


Strona: 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 99