> Strona główna > Aktualności

Strona: 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 100

 

11 listopada 2018

190-lecie Konwentu Polonia!

Tego dnia Arkoni, oprócz wzięcia udziału w uroczystych, centralnych obchodów naszego narodowego święta – w Święto 100-lecia odzyskania Niepodległości – przybyli do Trójmiasta na Komersz zimowy 190-lecia naszych Braci z Konwentu Polonia. Dzień rozpoczęliśmy od udziału w uroczystym nabożeństwie w Kościele Zbawiciela Parafii Ewangelicko-Augsburskiej (Luterańska)Warto tu wspomnieć szczególnie postać filistra Konwentu Polonia, Juliusza Burschego (1862-1942), bohaterskiego biskupa Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luterański) w Polsce, który całe życie, aż do męczeńskiej śmierci w obozie Sachsenhausen, poświęcił działalności dla swojej wybranej ojczyzny Polski. Filister bp Bursche został 11 listopada 2018 r. pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Orderem Orła Białego.

Biesiada komerszowa odbyła się w Operze Leśnej. Komersz extern zgromadził delegatów korporacji z Estonii (Fraternitas Estica), Łotwy (Studentu korporācija Lettonia i Talavija) oraz Polski (poza Konwentem i Arkonią): , braci z Korporacja Akademicka Welecja, kolegów Korporacja Akademicka Sarmatia, Korporacja Akademicka Chrobria, Corporatio Respublica, Concordia, K!Lauda, Polska Akademicka Korporacja Astrea Lublinensis, Polska Korporacja Akademicka Giedyminia Ostrogiensis). Tego dnia Polonia świętowała także jeszcze dwie ważne rocznice: 10-lecia podpisania umowy kartelowej z Fraternitas Estica , z którą Polonię łączy kartel wieczysty, a także 90-rocznicę umowy o wieczystej przyjaźni z Welecją.

Polonusom dziękujemy, jak zwykle, za braterskie przyjęcie i gratulujemy udanych obchodów 190-lecia!

 

Vivat, crescat, floreat CONVENT POLONIA in aeternum!

 

11 listopada 2018

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

11 listopada, w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, Arkonia wystawiła poczet sztandarowy w uroczystościach państwowych na placu marsz. Józefa Piłsudskiego o godz. 12:00. Wzięliśmy udział w odprawie wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza, a następnie w defiladzie w stronę Muzeum Wojska Polskiego. Oprócz Arkonii sztandar wystawiła Corporatio Respublica!

 

Udostępniamy link do transmisji z uroczystości:

https://www.youtube.com/watch?v=I3JxOATEjfo - minuty arkońskie:  3:52, 4:28, 18:43, 22:40, 26:22, 27:11, 1:09:55, 1:10:18


Niech żyje niepodległa Polska! Vivat!

 

 

1 listopada 2018

Dzień Wszystkich Świętych

W tym pełnym zadumy okresie Wszystkich Świętych Arkoni odwiedzili warszawskie cmentarze, aby móc pomodlić się za dusze zmarłych członów korporacji. Porządkując czasem zapomniane przez bliskich groby filistrów, zostawiamy na nich znicz i barwy arkońskie na znak pamięci i wiecznego braterstwa.

 

Braciom co po życia znoju, spoczywają już w pokoju, pod mogilnym żwirem ziemi, wieczny pokój, wieczna cześć

 

30 października 2018

Tradycyjne golenie

Ostatnie spotkanie naukowe w październiku poprowadził kol. Stanisław Ciarka (cetus 2009). Tematem było tradycyjne golenie, ponieważ kol. Ciarka jest znany w Arkonii z nienagannej pielęgnacji swojego zarostu i zgłębił tajniki sztuki golenia. Poniżej przedstawiamy najważniejsze punkty wygłoszone w czasie referatu:

- Historia golenia od czasów 30 000 p.n.e. do czasów współczesnych. Z wyszczególnieniem i opisem znaczenia w różnych epokach . Szczególnym zainteresowaniem na temat symboliki i znaczenia golenia w czasach średniowiecza wykazał się kol. Kacper Szczukocki (cetus 2010), który opowiedział symboliczne znaczenie noszenia bród w tamtych czasach przez różne warstwy społeczne.

- Następnie zobaczyliśmy schemat współczesnej brzytwy, poznaliśmy jej części, materiały z których może być wykonywana i ewolucję kształtu przez kolejne lata.

- Prezentacja przez kol. Stanisława Ciarkę wszelkich artykułów obecnie wykorzystywanych przy goleniu tj. twarde mydło, kryształ naturalny, kryształ łagodzący skórę, brzytwę, różnego rodzaju maszynki do golenia o dych jednorazowych do maszynek z wymiennymi ostrzami, pędzle itp.- wszystkich przedmiotów mogliśmy dotknąć i obejrzeć.

- Przestawienie historii powstania maszynek do golenia-  powstały na początku XX w. ,(Gilette)

- Kulturalne aspekty golenia brody , zwyczaje panujące u wikingów, żydów, chrześcijan.

- Tradycyjne golenie w Polsce, krótkie historie polskich firm produkujących artykuły do golenia tj. brzytwy, kremy do golenia

Na końcu mieliśmy czas na wolne dyskusje, zadawanie pytań, anegdoty. Po zakończeniu referatu przystąpiliśmy do porządkowania kwatery w ramach trwającego remontu.

 

27 października 2018

Komersz CXXXV-lecia Welecji

Tego dnia Korporacja Akademicka Welecja, skartelowana z Arkonią korporacja, obchodziła 135-lecie istnienia. W tym roku komersz był w wersji extern, czyli zaproszono wszystkie korporacje akademickie w Polsce. Tradycyjnie silna delegacja arkońska wzięła udział w obchodach komerszowych. Przed komerszem został wystawiony sztandar Arkonii naprzeciwko sztandarowi Welecji podczas mszy w Kościele Najświętszego Zbawiciela w Warszawie, gdzie zostało odprawione nabożeństwo w intencji 135-lecia Welecji i jej dalszego pomyślnego rozwoju. Następnie pojawiliśmy się w Federacji Związków Zawodowych na ulicy Długiej 29, gdzie czekał na nas pyszny obiad przedkomerszowy oraz kartelowi bracia: Polonusi i Weleci. Ponadto pojawili się nasi łotewscy przyjaciele z Talavii. Przyjechało sporo delegacji z całej Polski: Sarmatia, Chrobria, Respublica, Corolla, Hermesia, Lauda, Astrea Lublinensis, Akropolia Cracoviensis, Giedyminia Ostrogiensis.

 

W czasie komerszu padło wiele znakomitych przemówień, podkreślających wagę łączących nas więzi przyjaźni oraz braterstwa. Wspaniały Komersz minął wśród śpiewów i rozmów, a po komerszu na kwaterze jubilatów odbył się korporacyjny after, czyli knajpa pokomerszowa. Obchody pokomerszowe trwały jeszcze w niedzielę w gronie najwytrwalszych burszów.


Braciom Weletom gratulujemy zorganizowanego świetnego komerszu i życzymy, aby nadchodzący Komersz Narodów Bałtyckich był jeszcze lepszy!

 

Vivat, crescat, floreat Veletia in aeternum!

 

23 października 2018

Inwestycje alternatywne

Kol. Adam Ślaski (cetus 2011) opowiedział o tym czym są inwestycje alternatywne. Najczęstszymi inwestorami tego typu są fundusze które zbierają pieniądze od członków funduszy(wymagany jest od nich duży kapitał, aby dołączyć do funduszu). Alternatywne inwestycje mają o wiele większa swobodę w inwestowaniu niż inwestycje tradycyjne. Do alternatywnych inwestycji zaliczamy fundusze hedgingowe, private equity (wykupywanie małych przedsiębiorstw), real estate (inwestycje w nieruchomości), commodities (surowce), Others (kolekcjonerskie).

Charakterystyka tych funduszy:
-duży kapitał
-najczęściej jeden fundusz to jeden typ inwestycji np. nieruchomości
-fundusze alternatywne mogą zaciągać kredyty w bankach w przeciwieństwie do tradycyjnych funduszy
-mała płynność kapitału, najczęściej zobowiązujemy się do trzymania tam kapitału na dłuższy okres(do zakończenia inwestycji)
-niski poziom regulacji i przejrzystości
-wysokie ryzyko
-inwestują w rzeczy którym często banki odmówiłyby kredytu lub nie akceptują ich modelu biznesowego
-przyciągają dużym zakresem możliwości inwestycyjnych
 

 

20 października 2018

Komersz IV-lecia Astrei Lublinensis

W tą sobotę udaliśmy się do Lublina na zaproszenie korporacji Astrei Lublinensis (2013).  Arkonię reprezentowali kol. Szymon Krajewski (cetus 2011) oraz Kamil Lewoszewski (cetus 2015). Mieliśmy przyjemność pogłębić kontakty oraz wspólnie się bawić z licznymi delegacjami z całej Polski: K! K! Sarmatia, Kujawja, Chrobria, Respublica, Hermesia, Akropolia Cracoviensis, Giedyminia Ostrogiensis. Tego wieczoru Astrea zaprosiła gościa specjalnego - ks. prof. Andrzeja Kicińskiego, Prorektora ds. Studentów i Kontaktów Międzynarodowych. Podczas zwyczajowych przemówień padło ze strony gości z innych korporacji oraz Księdza Profesora wiele ciepłych słów w kierunku K! Astrei. Astrea Lublinensis jest przykładem, jak wiele może osiągnąć Korporacja w krótkim czasie, jeśli ma jasną wizję i chęć do działania.

Tego wieczoru miało miejsce wydarzenie szczególne w historii Astrei Lublinensis bowiem tego dnia powiększyła swoje grono filistrów, przenosząc w stan filisterski czterech comilitonów – fil! Nikodema Polaka, fil! Michała Kopańskiego, fil! Aleksandra Lewkowicza oraz fil! Mateusza Pachuckiego. Warto zaznaczyć, że to są pierwsi filistrzy rzeczywiści Astrei, czyli osoby, które zaczynały jako fuks, były barwiarzami i teraz są filistrami. Ponadto Astrea przyjęło admisję dwóch nowych fuksów. Nowym filistrom i fuksom składamy serdeczne gratulacje!

 

Przy głośnych śpiewach i radosnej zabawie czas zawsze pędzi nieubłaganie – tak było i tym razem. Po zakończeniu oficjalnej części komerszu udaliśmy się na kwaterę korporacji Astrei, gdzie do późnych godzin porannych najwytrwalsi kontynuowali zabawę. Warto zaznaczyć, że Astrejczycy kwaterę mają miejscu bardzo reprezentatywnym oraz jej wielkość nawet Arkonom wydaje się niezwykła.

 

W imieniu Arkonii składamy Astrejczykom najszczersze gratulacje i wyrazy uznania!

 

Vivat, crescat, floreat Astrea Lublinensis in aeternum!

 

 

16 października 2018

O architekturze na głosy

Tradycyjnie, we wtorkowy wieczór zebraliśmy się na kwaterze, tym razem aby wysłuchać wykładu półotwartego O architekturze na głosy, przygotowanego przez naszych architektów: fil! Macieja Szpalerskiego (cetus 1995), fil! Ireneusza Kossakowskiego (cetus 1998), fil! Szymona Kachniarza (cetus 1997) i kol. Igora Białoruckiego (cetus 2012). Prelegenci w interesujący i niekonwencjonalny sposób przedstawili problem zdefiniowania pojęcia “architektura”, co jak się okazało nie jest tak proste i oczywiste. Poruszone zostały aspekty techniki budowy, piękna jak i odzwierciedlenia w budowlach ludzkich emocji. Każdy z Filistrów prezentowała odmienne stanowisko wobec postawionych pytań, dzięki czemu obecnym było dane usłyszeć wiele wartościowych tez popartych przykładami ze świata architektury. Po zakończonym wykładzie, w kuluarach, kontynuowana była rozmowa nad poruszonymi tematami.

 

9 października 2018

Fundusze inwestycyjne - fil. Mikołaj Stępniewski

Wykład zamknięty z przedstawicielem Funduszu Inwestycyjnego fil! Mikołajem Stępniewskim (cetus 2010). 

Wykład jak co tydzień odbył się na kwaterze o 19. Koledzy dopisali frekwencją pojawiając się w liczbie, jak na zdjęciu, powiększonej o fotografa. Zostało nam dane poznac drogi inwestycyjne oraz stanowisko prowadzacego na temat polskiego rynku, giełdy - czy warto dziś inwestować, a jeśli już, to w jakie instrumenty. Cóż, było pasjonująco. Oprócz kilku definicji i teoretycznych zagadnień, jako że prelegent pracuje w zawodzie, usłyszeliśmy nieco prywatnych opinii, których tu nie zdradzę lecz zachęcę do przybywania tłumnie na kwaterę by te właśnie opinię, czasem zaskakujące, może kontrowersyjne usłyszeć.

 

6 października 2018

XI Komersz Polski w Krakowie

W miniony weekend w Krakowie odbył się XI Komersz Polski, który w roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę zorganizowała Korporacja Akademicka Akropolia Cracoviensis. Ta wyjątkowa uroczystość jest corocznym zjazdem polskich korporantów i co za tym idzie, platformą do wymiany doświadczeń i podtrzymywania więzi pomiędzy bractwami w Polsce.

 

Oczywiście, nie mogło zabraknąć arkońskich delegatów. Arkoni wzięli udział w Kongresie Polskich Korporacji Akademickich, na którym została podjęta uchwała niepodległościowa upamiętniająca czyny korporantów na rzecz niepodległej Polski. Następnie wzięliśmy udział w wystawie Korporanci w służbie Niepodległej - pokaz pamiątek w Muzeum UJ w Collegium Maius, na której upamiętniono m.in. działalność Konwent Polonia w Dorpacie, Arkonii i Korporacja Akademicka Welecja w Rydze na rzecz przygotowania polskich studentów do pracy i walki na rzecz Kraju. Po wystawie odbyła się uroczysta msza św., którą celebrował fil. Akropolii, ks. Marek Rózycki. Ustawiwszy się w odpowiedni szyk według starszeństw korporacji, przeszliśmy uroczystym i jowialnym genzenmarszem przez Kraków, aby zrobić pamiątkowe zdjęcia na Kopcu Kościuszki. Następnie udaliśmy się do sali komerszowej, na której rozpoczęła się wesoła i w pewnych momentach podniosła część uroczystości XI Komerszu Polskiego.

 

Prezentujemy zdjecie delegacji Arkonii oraz naszej najmłodszej córki, Polska Korporacja Akademicka Giedyminia Ostrogiensis zrobione na Kopcu Kościuszki oraz udostępniamy album zdjęć z XI Komerszu Polskiego zrobiony przez organizatorów!

 

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1GWj5z3KnxYM-96YfC-uprLb_qRleKxgU?usp=drive_open

 

Vivat, crescat, floreat Korporacja Akademicka Akropolia Cracoviensis in aeternuum! Vivant, crescant, floreant omnes poloniae corporationes in aeternuum!


Strona: 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 100