> Strona główna > Aktualności

Strona: 1 2 3 4 5 6 ... 100

 

15 lipca 2023

Ślub Kol. Tomasza Modrzejewskiego i Karoliny Pielak

W dniu 15 lipca 2023 roku, Kol. Tomasz Morzejewski i Karolina Pielak, zawarli sakrament małżeństwa w Kościele Sióstr Wizytek w Warszawie. Serdecznie gratulujemy! 

 

7 czerwca 2023

Władze Stowarzyszenia na rok akademicki 2023/2024

Wszystko płynie, po łacinie. Przeminął także rok akademicki 2022/2023, a z nim skończyła się kadencja Prezydium, które otrzymało absolutorium. Na Kole Sprawozdawczo-Wyborczym wyłonione zostały nowe władze Stowarzyszenia:

Prezes:
Kol. Konstanty Jeleński (c. 2020),
Wiceprezes wewnętrzny:
Kol. Jan Sosnowski (c. 2020),
Sekretarz:
Kol. Andrzej Radoszewski-Zakościelny (c. 2019),
Wiceprezes zewnętrzny:
Kol. Szymon Doliwa (c. 2020),
Skarbnik:
Kol. Filip Jatelnicki (c. 2019),

Oldermanem Coetusu 2023 został Kol. Łukasz Zdziebkowski (c. 2018),
Cum Ave Fraterno!

 

11 października 2022

Filistra Wojciecha Dziomdziory traktat o dobrej robocie.

Traktat krótki, a treściwy. Pech chciał, że Koledzy na bieżąco nie napisali notatki. Pozostaniemy więc już na całe życie w błogiej nieświadomości, o czym było to spotkanie. Ech! Pozostaje mi zawrzeć tutaj słowa serdecznych pozdrowień i poważania, dla Drogiego Czytelnika naszych aktualności!

 

1 października 2022

Knajpa inaugurująca rok akademicki 2022/2023

Nie pierwsza i nie ostatnia - knajpa inauguracyjna. Piękne wydarzenie. Nie zabrakło (zrozumiałego ze względu na charakter Stowarzyszenia, w którym do wspólnych przedsięwzięć zabierają się studenci pierszego roku i emerytowani studenci) utyskiwania, na aspekty organizacyjne i finansowe. Nie mniej, rozpoczęliśmy rok akademicki, a więc kolejny rok "naszych rozmów o niczym, z których wynika, że..."

 

26 czerwca 2021

Prezydium Korporacji Akademickiej Arkonia na rok akademicki 2021/2022

Koło Sprawozdawczo-Wyborcze Arkonii obradujące w dniach 8 i 9 czerwca 2021 r. udzieliło absolutorium ustępującemu Prezydium i wybrało nowe w składzie:

1. Prezes- Kol. Maciej Gutowski (c. 2017),

2. Wiceprezes Wewnętrzny- Kol. Jakub Witaszek (c. 2018),

3. Wiceprezes Zewnętrzny- Kol. Martin Brandt (c. 2018),

4. Sekretarz- Kol. Łukasz Czarnacki (c. 2018),

5. Skarbnik- Kol. Łukasz Zdziebkowski (c. 2018);

 

Funkcję Oldermana Koło powierzyło Kol. Maciejowi Saczywko (c. 2013).

Cum Ave Fraterno!

 

25 maja 2021

Wykład i satyra

Po bardzo krótkim omówieniu zdarzeń z historii Polski: okresu przedwojennego i międzywojnia, Kol. Jakub Witaszek czym prędzej przystąpił do uraczenia Kolegów fragmentem książki Sergiusza Piaseckiego "Zapiski oficera Armii Czerwonej".

 

18 maja 2021

Wykład Fil. Zbigniewa Tyszki

Filister z godną podziwu precyzją, przeprowadził nas przez proces gromadzenia wiedzy o zmarłych członkach Arkonii, omawiając często rodzące się nieścisłości i rozbieżności. Dowiedzieliśsmy się, że duży procent Arkonow stanowili cukrownicy. Poznaliśmy Filistrów: Gutowskiego, Chudzyńskiego, Buszczyńskiego, Domańskiego i wielu innych.

 

15 maja 2021

Komersz CXLII lecia Arkonii

W trzecią sobotę maja, odbył się Komersz Korporacji Akademickiej Arkonia. Świętowaliśmy radośnie. Serca grzały nam płomienne mowy, które naprostować by mogły najbardziej zawile postępującego męża. Gardła drgały nam od uroczystych pieśni. Butelki pobrzekiwały podskakując w rytm melodii, a kufle z piwem wznosiliśmy w górę, wznosząc toasty za Braci Kartelowych i naszą Jubilatkę. Tradycyjnie Komersz rozpoczął się Mszą i złożeniem wieńców: na grobie Fil. Malinowskiego i pod tablicą upamiętniającą korporantów poległych w Zamachu Majowym. W uroczystościach pocztowi Arkonii, towarzyszył poczet Welecji. Uśmiechy przyjaciół z tego szczególengo dnia, pozostaną pięknym wspomnieniem. 

 

14 maja 2021

LASER - genialny wynalazek

Dr inż. Adam Styk przedstawił po krótce historię odkryć (szczególnie tych nagrodonych nagrodą Nobla), które doprowadziły do stworzenia LASERa. Przedstawił również podstawy fizyczne kształtowania wiązki, oraz omówił dotychczasowe zastosowania: ponieważ mamy do czynienia z bardzo dużą ilością skupionej energii, która potrafi odparować substancję z miejsca w które wycelujemy, technologia ta znalazła wiele zastosowań w medycynie i produkcji.

 

27 kwietnia 2021

"Nieludzkie cierpienie"

Spotkanie poprowadzone przez Kol. Filipa Jatelnickiego i Pana Filipa Zawadkę, było polem dla interesującej dyskusji. Próbowaliśmy dojść do porozumienia na temat definicji podstawowych pojęć - czy w przypadku zwierząt wolno mówić o cierpieniu, czy jedynie o bólu? Czy da się umiejsowić zwierzęta w systemie etycznym w taki sposób, by przyznać im szczególną ochronę nie tworząc precedensu do naruszenia praw ustanowionych dla człowieka? Czy w podejściu naturalistycznym (w którym cierpienie utożsamiamy z zewnętrznymi objawami) można jasno wyznaczyć granice, między materią cierpiącą i niecierpiącą? Czy w takim systemie, etyczne jest zabijanie bez zadawania cierpienia? Itd.


Strona: 1 2 3 4 5 6 ... 100