> Strona główna > Aktualności

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 ... 83

 

28 lipca 2017

Komersz Letni K! Welecja

Tak jak Lato był piłkarzem wyśmienitym, tak doskonale arkońska delegacja bawiła się na weleckim Komerszu Letnim w ubiegły weekend. Komersz, który odbył się, jak rok temu, w Ostrowinie, urokliwiej wsi mazurskiej, był znakomitą okazja do odnowienia więzi z korporacjami skartelowanymi oraz wypoczynku na łonie natury. Komersz letni był połączony z spotkaniem coraz liczniejszej rodziny kartelowej, która mogła się poznać nawzajem i wspólnie spędzić czas. Serce nam roście, widząc rozrost wśród potomstwa filisterskiego.

Gratulujemy braciom Weletom zorganizowania bardzo dobrego komerszu oraz stworzenia prawdziwie braterskiej aury w ten tajemniczy, sobotni wieczór!

Korporacja Akademicka Welecja, vivat, crescat, floreat in aeturnum!

 

20 czerwca 2017

Nowe władze Stowarzyszenia na rok akademicki 2017/2018

Dnia 20 i 27 czerwca 2016 roku na Kole Sprawozdawczo-Wyborczym nr 2446 wybrano nowe władze Arkonii w składzie:

 

Prezes - kol. Szymon Piotr Betliński (c.2010)

Wiceprezes wewnętrzny - kol. Maciej Saczywko (c.2013)

Wiceprezes zewnętrzny - kol. Piotr Marcin Butrym (c.2008)

Sekretarz - kol. Kamil Lewoszewski (c.2015)

Skarbnik - kol. Michał Michalski (c.2015)


Na Oldermana cetusu 2017 wybrany został kol. Igor Białorucki (c.2012)

 

23 maja 2017

O Azji Centralnej

Na wtorkowym spotkaniu naszymi goścmi byli Pan Krzysztof Strachota, oraz Pan Józef Lang - członkowkie ośrodka studiów wschodnich (OSW). Tematem spotkania było omówienie sytuacji politycznej państw Azji Centralnej na obszarze postsowieckim. Prelegenci skupili się na całościowym zarysowaniu realiów regionu. Szczególnie postarali się zaś zwrócić uwagę na specyfikę terroryzmu i radykalizmu islamskiego w Azji Centralnej oraz rolę jaką gra w tym polityka Federacji Rosyjskiej. Prelegenci zwrócili również uwagę na powiązanie sytuacji w Azji Centralnej z wojną domową w Syrii.

 

20 maja 2017

Komersz 138-lecia Arkonii!

W sobotę 20 maja obchodziliśmy kolejną już, 138 rocznicę założenia Arkonii w Rydze w 1879 roku. Obchody rozpoczęliśmy od złożenia wieńców na grobie fil. Adama Malinowskiego i pod tablicą za poległych Korporantów na warszawskim pl. Zamkowym. Część oficjalna odbyła się, jak 80 lat temu, w Resursie Obywatelskiej. Potem w genzenmarszu świętować udaliśmy się na naszą kwaterę.

 

Link do galerii zdjęć:

https://www.facebook.com/arkoniapl/posts/1933457960245727

 

3 maja 2017

Komersz letni 188-lecia Konwentu Polonia

Jak co roku, 3 maja delegacja Arkonii wzięła udział w letnim Komerszu Konwentu Polonia w Sopocie. Nasi Bracia z Trójmiasta jak zawsze podjęli nas doskonałym towarzystwem, zimnym piwem i świetną zabawą. Gospodarzom, a przy okazji najstarszej polskiej korporacji akademickiej, życzymy dalszego wzrostu i rozkwitu, oraz gratulujemy tak wspaniałego wieku. Z niecierpliwością wyczekujemy już nastepnego Komerszu!

Korporacja Akademicka Konwent Polonia, vivat, crescat, floreat in aeternum!

 

29 kwietnia 2017

Wyjazd do Estonii

29 kwietnia, razem z Polonusami i Weletami, pojechaliśmy do Tartu w Estonii gdzie uczstniczyliśmy w nocy Walpurgii, oraz Komerszu zaprzyjaźnionej korporacjii - Vironii. Podczas wycieczki, odwiedziliśmy także naszą starą kwaterę w Rydzę, gdzie przed wielu laty nasi poprzednicy budowali fundamenty naszego Stowarzyszenia. Był to wspaniały wyjazd i okazja by zapoznać się z ruchem Korporacyjnym poza granicami naszego Kraju.

 

18 kwietnia 2017

Wykład o faktach i mitach w podatkach

Na ostatnim wtorkowym spotkaniu gościliśmy Pana Andrzeja Pałysa - managera w zespole podatków międzynarodowych KPMG w Polsce, doradce podatkowego. Prelegent zwrócił uwagę na brak prezycji w publicznych dyskusjach na temata podatków, oraz wyjaśnił rzeczy podstawowe, jak np. czym jest podatek VAT? Następnie przeszedł do trudniejszych kwestii. Wytłumaczył nam zagadnienie karuzeli vatowskiej, opowiedział dlaczego raje podatkowe są rajami podatkowymi, oraz opowiedział o szeregu innych tamatów związanych z podatkami właśnie.

 

28 marca 2017

Wykład fil. Piotra Wójcika

Na tradycyjnym wtorkowym spotkaniu naukowym na arkońskiej kwaterze fil. Piotr Wójcik wygłosił wykład na temat istotności historii w życiu każdego człowieka, jak i całych narodów i państw w myśl starego łacińskiego powiedzenia ‘Historia Magistra Vitae Est’ (historia jest nauczycielką życia). Prelegent zauważył, iż wbrew często powtarzanym w medialnym i naukowym dyskursie twierdzeniom, wcale nie żyjemy w czasach unikalnych, gdyż wiele zjawisk o kluczowym znaczeniu w czasach obecnych – jak na przykład kryzys gospodarczy – miało już miejsce w przeszłości. Z innej perspektywy można za to stwierdzić, że obecna epoka jest znacznie mniej innowacyjna, niż sugeruje to szybki rozwój sektora wysokich technologii, czego egzemplifikacją może być chociażby ubóstwo współczesnego ‘świata idei’. Innymi słowy, brakuje obecnie wielkich teorii i koncepcji filozoficznych i innych, którym można by nadać miano ponadczasowych i które mogłyby konkurować z tymi wykształconymi w przeszłości. Historia w wielu przypadkach może zatem dostarczyć ludzkości mechanizmów niezbędnych do radzenia sobie z bieżącymi problemami na świecie. Co więcej, może także uwidocznić i pozwolić zrozumieeć zmieniające się trendy rozwojowe. Ocena wydarzeń historycznych nigdy nie będzie jednak obiektywna, gdyż zależy od przyjmowanej perspektywy

 

21 marca 2017

Debata o geopolityce na SGH

20 marca w poniedziałek Korporacja Akademicka Arkonia razem z SKN Spraw Zagranicznych SGH zorganizowała debatę na temat "Świat geopolityki według Donalda Trumpa". Debata, na którą zostali zaproszeni eksperci: Jacek Bartosiak, płk. Piotr Łukasiewicz oraz Bartosz Węglarczyk miała miejsce w auli Szkoły Głównej Handlowej. Głosy ekspertów wykazywały, że pomimo cyklicznych zmian na urzędzie prezydenta Stanów Zjednoczonych, Ameryka posiada niezmienne interesy, które realizuje i strzeże od ustanowienia ładu atlantyckiego w 1945 roku. Donald Trump, posiadający opinię polityka ekscentrycznego oraz nieprzewidywalnego, będzie podejmował decyzje według strategii przedstawionych przez doświadczonych doradców. Zaproszeni goście uznali, że z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, największym zagrożeniem jest rosnąca w siłę Chińska Republika Ludowa, której celem jest przerwanie amerykańskiej dominacji w rejonie zachodniego Pacyfiku. W celu zaszachowania Chińczyków, administracja Trumpa będzie poszukiwała porozumienia z Federacją Rosyjską, jednak dialog będzie prowadzony z pozycji siły. Rosja Putina stanowi potężną siłę militarną, lecz jej gospodarka oparta na surowcach coraz bardziej słabnie, toteż Rosjanie muszą poszukiwać dróg porozumienia. Zdaniem ekspertów, współpraca amerykańsko-rosyjska w pewnych formach się rozpoczęła, o czym świadczy wzajemna pomoc w walce z Państwem Islamskim. Zadaniem polskiej dyplomacji w tej konfiguracji geopolitycznej jest uzyskanie większych gwarancji ze strony Stanów Zjednoczonych (większa obecność wojsk NATO), ponieważ bez wsparcia sojuszniczej Polski, pozycja Trumpa w stosunku do Władimira Putina jest słabsza, bez Polski prowadzenie wojny konwencjonalnej z Rosją jest utrudnione. Jednocześnie nasz kraj powinien otworzyć się na Chiny, żeby uzyskać ożywienie gospodarcze dzięki Nowemu Jedwabnemu Szlaku.

 

15 marca 2017

Debata o polskim systemie opieki zdrowotnej

We wtorek 14 marca odbyło się współorganizowane wraz z Klubem Jagiellońskim otwarte spotkanie naukowe pt. „Jak uzdrowić służbę zdrowia? O rozwiązaniach dla polskiego systemu opieki zdrowotnej”, w którym w charakterze ekspertów udział wzieli prof. Ewelina Nojszewska, dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Maria Libura, dr Stefan Bogusławski oraz Jędrzej Niklas. Debatę poprowadził fil. Paweł Wilski. Interesujące przemówienia zaproszonych ekspertów wykazały liczne wady systemu opieki zdrowotnej w Polsce. W trakcie debaty poruszono między innymi problem nieuwzględniania kosztów poszczególnych usług medycznych w funkcjonowaniu służby zdrowia, skupianie się wyłącznie na leczeniu (medycyna naprawcza), a nie na tańszej od leczenia profilaktyce i edukacji oraz brak powiązań systemowych w ramach systemu ubezpieczeń społecznych. Za wadę uznano także niską świadomość społeczną obywateli. Goście podkreślili ponadto wagę łączenia efektywności ekonomicznej ze skutecznością kliniczną i celami, które leżą u podstaw systemu opieki zdrowotnej. Z prawnego punktu widzenia istotny w tym względzie jest art. 68 Konstytucji RP, który stanowi, iż „każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Polska pozostaje jednak wciąż krajem wysokich nierówności społecznych. Aż dwa miliony obywateli nie
posiada bowiem ubezpieczenia zdrowotnego. Słuczaczom otuchy dodało zapewne stwierdzenie naszych gości, że żaden spośród stworzonych dotychczas systemów opieki zdrowotnej na świecie nie był i nie jest idealny.


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 ... 83