> Strona główna > Aktualności

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 83

 

7 lutego 2017

Wyjazd do Kolonii

W miniony weekend, w ramach wznowienia szermierki akademickiej, na zaproszenie niemieckiej korporacji Corps Silingia Breslau zu Köln, delegacja Arkonii uczestniczyła w dniu menzurowym w Kolonii. Prócz podziwiania gotyckiej architektury i odcisków czasu po starorzymskiej przeszłości, była to także okazja to odwiedzania licznych kwater związków studenckich nadreńskiego miasta. Mieliśmy też szansę poznać wszelkie niuanse i różnice w tradycjach korporacji świata niemieckiego, które są istotne w porównaniu do korporacji polskich, czy też rejonu balticum. Dziękujemy za owocnie spełniony czas.

 

17 stycznia 2017

O szermierce akademickiej

Dnia 17 stycznia gościliśmy na naszej kwaterze naukowej filistra kolońskiego Corpsu Silingia Breslau zu Köln, Tomasza Skajstra, który wygłosił wykład na temat szermierki akademickiej oraz menzury w Niemczech. Szermierka akademicka, będąca istotną częścią życia korporacyjnego w Niemczech, wywodzi się z czasów, gdy podróżujący do dalekich miast żacy posiadali przy sobie broń w celu obrony osobistej. Jest obecnie trenowana na kwaterach niemieckich korporacji za pomocą rapierów, w ochronnych sztulpach i hełmach. Menzura to statyczne starcie dwóch korporantów przy użyciu rapierów z barwami korporacji, gdzie polem trafienia jest górna część głowy. Prelegent na samym początku stanowczo wyjaśnił, że w menzurze niemieckiej nie jest eksponowany element rywalizacji i zadanie drugiej stronie rany, ważne jest natomiast sprawdzenie własnych umiejętności oraz charakteru. Filister w dalszej części wykładu opowiedział, w jaki sposób odbywają się treningi na kwaterze Silingi, ile czasu oraz poświęcenia wymaga przygotowanie korporanta do pierwszej menzury. Prelegent ponadto przedstawił nam przekrój niemieckiego ruchu korporacyjnego oraz ich stosunek do fechtunku. Najbardziej szermierczo są rozwinięte Corpsy. Corpsy, podobnie jak Arkonia, są organizacjami apolitycznymi, kładące nacisk na wychowywanie swoich członków w ramach hasła "Honor - Przyjaźń - Tolerancja". Trenowanie szermierki akademickiej w Corpsach jest obowiązkowe, członkowie kandydaci (fuksy) oraz pełnoprawni (barwiarze, comillitoni) mają obowiązek odbyć odpowiednią ilość menzur w czasie swojego aktywnego członkostwa w Corpsie.

 

10 stycznia 2017

Wykład Starego Strzechy Pawła Czaplickiego o Jagielloni

Pierwszy w tym roku wykład wygłosił 10 stycznia na kwaterze Arkonii Stary Strzecha Paweł Czaplicki, który opowiadał nam o historii Korporacji Akademickiej Jagiellonia. Korporacja Jagiellonia została założona w 1910 roku w Wiedniu. Po odrodzeniu się niepodległej Rzeczpospolitej została przeniesiona do Warszawy. Tuż potem, w 1922 roku, Jagiellonia zawarła kartel z Arkonią. Prelegent zwrócił uwagę, iż w porównaniu do innych korporacji akademickich, Jagiellonia wyróżniała się zarówno odmienną terminologią (np. brander zamiast barwiarza, renons zamiast fuksa itd.), jak i ubiorem. Jagielloński dekiel miał bowiem przypominać słynną „maciejówkę”. Stary Strzecha przypomniał także o działalności publicystycznej i wydawanym przez blisko pięćdziesiąt lat biuletynie w nakładzie liczącym w sumie 85 egzemplarzy. Po II wojnie światowej, w której życie za ojczyznę oddało 37 Jagiellonów, działalność korporacyjna uległa rozproszeniu i kontynuowana była głównie w Londynie. Prelegent wspominał także o szczerej przyjaźni i bliskich więzach, które łączyły członków korporacji przez całe ich życie.

 

13 grudnia 2016

Wykład fil. Andrzeja Kuśmierza

We wtorek na Kwaterze, w ramach wtorkowych wykładów, odbył się warsztat z zarządzania projektami prowadzony przez filistra Arkonii - Andrzeja Kuśmierza. W pierwszej części na rozgrzewkę opowiadaliśmy o swoich największych sukcesach i porażkach. Natomiast w części drugiej odbyła się gra zespołowa. Jej wynik tutaj pozwolimy sobie pominąć, natomiast dyskusja, jaka wywiązała się potem zostanie zapamiętana na długo. Każdy z nas wyniósł coś budującego z tego spotkania. Dziękujemy Filistrze!

 

10 grudnia 2016

Rybka Arkońska

W ostatnią sobotę odbyło się tradycyjne przedświąteczne spotkanie zwanę rybką arkońską. Na Kwaterze pojawił sie cały przekrój naszej Korporacji - byli fuksy, barwiarze i filistrzy, a frekwencja dopisała jak co roku. Po oficjalnej części, wszyscy mieli okazje złożyć sobie świąteczno-noworoczne życzenia, a następnie zasiedliśmy do wspólnej kolacji.  W wesołej atmosferze i w szerokim gronie, rozmowy trwały do późna w nocy.

 

29 listopada 2016

Spotkanie otwarte z panem Dariuszem Lorantym pt.
"Środki przymusu bezpośredniego"

W ostatni wtorek na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się spotkanie otwarte, organizowane przez Arkonie i SKN Forum Praw Człowieka.  Naszym gościem był pan Dariusz Loranty, który przybliżył nam zagadnienia związane z wykorzystaniem przez policję środków przymusu bezpośredniego. Prelegent, jako wieloletni policjant, negocjator i ekspert ds. bezpieczeństwa, opowiedział nam o metodach i narzędzich jakie posiadają służby porządkowe w celu zapewnienia ładu i bezpieczeństwa publicznego. Podczas wykładu, licznie przybyli, goście zadawali wiele ważnych pytań dotyczących zakulisowych działań policji, oraz takich związanych z własnymi spotkaniami z policją czy też strażą miejską. Kwestie poruszane przez prelegenta, okraszone rozmaitymi anegdotami, historiami jak i ogromem wiedzy, były ciekawym, a zarazem spójnym sposobem przekazania wiedzy o działaniu policji.

 

22 listopada 2016

O pracy historyczno-poszukiwawczej

Na ostatnim spotkaniu naukowym gościliśmy Filistra Korporacji Akademickiej Aquilonia - Krzysztofa Adama Tyszkę, który opowiedział nam o tajnikach i metodologii pracy poszukiwawczo-historycznej. Filister pokazał nam z jakich źródeł należy czerpać informacje o minionych czasach i życiorysach dawno zmarłych już ludzi (np. wirtualne archiwa, archiwalne księgi pamiątkwe czy nekrologii ze starych gazet). Przetrzegł nas też przed żmudnością tej pracy i łatwości popełnienia błędu, jednocześnie uświadamiając nam jak bardzo jest ona potrzebna. Dzięki pracy Filistra mogliśmy poszerzyć listę miejsc pochówku zmarłych Arkonów, przybliżone zostały nam też ich życiorysy. Przy okazji usłyszeliśmy też wiele ciekawych historii i anegdot, które przez lata skrywał archiwalny kurz.

 

15 listopada 2016

Wykład pana Tomasza Sommera o „Operacji Polskiej” NKWD

Na naszym wtorkowym spotkaniu naukowym gościliśmy pana Tomasza Sommera, historyka i publicyste, który opowiedział nam o Operacji Antypolskiej NKWD w latach 1937-1938, w której zginęło, około dwieście tysięcy osób pochodzenia polskiego zamieszkuących terytorium Związku Radzieckiego. Operacja cechowała się pozasądową formą represji, której podstawą prawną stanowiły decyzje wydawane w gabinetach ówczesnych władz sowieckich. Sam rozkaz 00485 inicjujący akcje, napisał Józef Stalin. Polacy klasyfikowani byli na dwie kategorie, które przewidywały odmienne kary, tj. dziesięć lat pracy w łagrach, bądź śmierć przez rozstrzelanie. Zabijani byli przede wszystkim Polacy znani ówczesnym władzom sowieckim z imienia i nazwiska, a więc komuniści, dziennikarze, nauczyciele. Gdy tych już zabrakło, sowieci zaczęli stosować technikę konwojera, w celu uzyskania wiedzy o innych uczetnikach, tzw. wszechogarniającego spisku związanego z funkcjonowaniem Polskiej Organizacji Wojskowej. Operacja Antypolska jest przykładem wielkiego terroru i nosi znamiona zorganizowanej akcji ludobójstwa społecznego i etnicznego.

 

11 listopada 2016

Komersz zimowy 188-lecia Konwentu Polonia

W dniu naszego narodowego święta – w Święto Niepodległości – odbył się w Sopocie Komersz zimowy 188-lecia naszych Braci z Konwentu Polonia. Obchody, tej pięknej rocznicy, odbyły się w malowniczym otoczeniu Opery Leśnej w Sopocie. Po części oficjalnej Komerszu nastąpił punkt kulminacyjny obchodów, czyli biesiada w towarzystwie fuksów, barwiarzy, comillitonów i filistrów Konwentu Polonia, oraz delegacji korporacji akademickich: Arkonii, Welecji, Laudy, oraz estońskiej Fraternitas Estica. Gospodarzom, a przy okazji najstarszej polskiej korporacji akademickiej, życzymy dalszego wzrostu i rozkwitu, oraz gratulujemy tak wspaniałego wieku. Jednocześnie życzymy dalszego wzrostu i rozkwitu Rzeczpospolitej Polskiej w 98 rocznice jej niepodległości !

Korporacja Akademicka Konwent Polonia, vivat, crescat, floreat in aeternum!

 

1 listopada 2016

Dzień Wszystkich Świętych

Każdego roku w przeddzień Dnia Wszytkich Świętcyh, udajemy się na warszawskie cmentarze aby odwiedzić miejsca pochówku zmarłych już członków naszej Korporacji. Odgarniamy z mogił liście, zapalamy zgaszone znicze oraz dokładamy jeden od nas.  Również w tym roku odwiedziliśmy groby naszych Filistrów zostawiająć na nich znak pamięci - ogień i barwy arkońskie: granat, biel i zieleń.


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 83